Genbrugsbutikker skifter navn på grund af Sudan

Sudanmissionen ændrer navnet på 84 genbrugsbutikker efter kunders utilfredshed med Sudan – som selskabet ikke arbejder i.- Jeg ønsker ikke at handle i en butik, der støtter Sudan!

Skiltningen har skabt problemer for Sudanmissionens genbrugsbutikker, som nu skifter navn til Mission Afrika Genbrug.

Det har mange frivillige i Sudanmissionens genbrugsbutikker måttet lægge øre til de sidste uger.
– Det er et stort problem for de godt 2000 frivillige medarbejdere, som føler sig presset af kunder, der kommer med kritik, direkte uforskammetheder og i bedste fald kritiske spørgsmål om formålet med butikken. Flere medarbejdere ønsker at stoppe. De føler sig urimeligt chikaneret på grund af tilknytningen til Sudanmissionen, forklarer forretningsfører Jens Møller Pedersen, som er daglig leder i Sudanmissionens genbrugsarbejde.
I flere af de 84 genbrugsbutikker, der bærer navnet Sudan Genbrug, har man desuden oplevet, at indleveringen af varer er faldet markant.

Aldrig arbejdet i Sudan

De skarpe reaktioner mod genbrugsbutikkerne skyldes flere danske avisers genoptryk af Kurt Westergaards Muhammed-tegning, der har tilspidset det politiske klima mellem Danmark og Sudan.
For at det ikke skal gå ud over de frivillige i genbrugsbutikkerne har Sudan Genbrug derfor besluttet at skifte navn til Mission Afrika Genbrug.
Skilte og plakater i butiksruderne har sammen med Sudanmissionens navn ledt mange kunders tanker hen på landet Sudan. Men i virkeligheden har Sudanmissionen aldrig arbejdet i Sudan.
Sudanmissionen blev oprettet i 1911 som den danske afdeling af de internationale forenede Sudan-missioner. Det var i kolonialismens tid, længe før landegrænserne i Afrika blev trukket. Den danske afdeling fik tildelt Nigeria som sit arbejdsområde, midt i det såkaldte Sudan-bælte, som strækker sig tværs over Afrika syd for Sahara, fra Senegal i vest til Kenya i øst.