Indvandrer-menigheder kortlægges

Ca. hver tredje flygtning og indvandrer i Danmark har en kristen baggrund, men kun få engagerer sig i den lokale sognekirke.De fleste organiserer sig i migrant-menigheder, hvor de fejrer gudstjeneste på deres eget sprog og efter egne traditioner.
Religionspædagogisk Forlag kortlagde i 2004 145 migrantmenigheder i Danmark. Men siden er antallet af menigheder steget markant, og folkekirkens biskopper har nu taget initiativ til en ny kortlægning for at få overblik over menighedernes antal og behov.

Samarbejdsvilje

Initiativet er også et udtryk for åbenhed og samarbejdsvilje, og det glæder generalsekretær i Kirkefondet, Kaj Bollmann (billedet), der mener, at folkekirken har pligt til at sikre migrant-menighederne så gode vilkår som muligt.
– Det er en ny og meget vigtig tænkning. Den viser, at vi er parate til at imødese deres kultur og være gode værter i Danmark, og det mener jeg er en virkelig god måde at skabe integration på, siger han til Kristeligt Dagblad.
KP