Kirke vil være udadvendt

På lørdag den 15. marts inviterer Din Frikirke i Haderslev til et seminar med journalist og frikirkepræst Svend Løbner. Temaet er ”Hvem er min næste?”.
Svend har over 25 års erfaring i kommunikation som præst, højskolelærer og journalist. Han har desuden været primus motor i opstart af flere nye kirker sammen med sin hustru Jette. Dagen har to sessioner.
Red.