Nærværende og humoristisk roman

Vi møder hovedpersonen Mina på allerførste side i Kirsten Schmidts Livets brød i Stoltenborg, beskrevet som en rød bold, der hopper gennem menneskemængden, og finder ud af, at parallellen skal findes i hendes røde hår.
Minas karakteristika bliver udfoldet yderligere på bogens følgende sider, og mødet med den noget specielle teologistuderende, senere cand. theol. og præst, beskrives i et farverigt sprog. Bogen mister grebet om læseren, da det univers, den forsøger at bygge op, bliver forstyrret af nogle korte, nærmest staccato-agtige sætninger i bogens start (fx ”Men jeg er altså bestået. Jeg er færdig. Jeg er cand. theol. ligesom du. Arbejdsløs cand. theol. ligesom du”). Dette forbedres dog løbende i bogen og overgås af handlingen, som fanger og gør det muligt at abstrahere fra de sproglige knuder.
Bogen beskriver – på bedste og mest virkelighedsnære vis – livet som ung og grøn præst både i et bysogn og et landsogn. Og indeholder også nogle fine teologiske og letforståelige udredninger af kristendommen, fremført af to katte, som også følges gennem bogen. At det er kattene, der udbreder deres viden om troen, virker noget komisk, men egentlig er det skrevet på en måde, så man som læser føler sig talt til, og med en humor, der gør det let fordøjeligt.
Der er en del samfundskritiske vinkler i bogen, både af almen og af religiøs art. Ofte sidder man og trækker på smilebåndet, for de beskrivelser, der ellers kunne fremføres negativt, sættes ind i en humoristisk ramme og er underholdende på en ”stand-up-agtig” måde.
Beskrivelsen af præstelivets udfordringer og krav giver et levende billede af den virkelige verden – med den lille tilføjelse: at overdrivelse fremmer forståelsen.
Alt i alt en nutidig, nærværende og virkelig humoristisk bog.

Kirsten Schmidt: Livets brød i Stoltenborg
224 sider • 248 kr. • Unitas