Nyt netværk for sjælesørgere

Vil skabe et sjælesorgs-center efter norsk forbillede.Efter to et halvt års forberedelse bliver der nu stiftet
et nyt sjælesorgsnetværk i Danmark. Målet er et center i stil med Modum Bad i Norge.Omkring 25 personer har i over to år drøftet teologi,
økonomi, fundraising og har udarbejdet konkrete planer for sjælesorgsnetværket.
– Nu er tiden kommet, hvor vi skal formalisere planerne, siger en af initiativtagerne, cand. theol. Steen Bonde. Han er sygehuspræst ved Århus
Sygehus og vikar på Skejby Sygehus samt vikarierende præst i Trige-Ølsted-Spørring sogne ved Århus. Steen Bonde har desuden været formand
og generalsekretær for IKONDanmark.
Nu indbyder han til stiftende generalforsamling for
det ny sjælesorgsnetværk på Diakonhøjskolen i Århus den 31. maj.

Bred opbakning

I arbejdsgruppen er foruden Steen Bonde også Leif Vestergård, formand for Folkekirke og Religionsmøde, og Jørgen Jørgensen, formand for Menighedsfakultetet i Århus. De håber, netværket får bred opbakning i dansk kirkeliv:
– Vi ønsker ikke kun at gå egne veje, men i høj grad at samarbejde med og støtte det arbejde, der foregår i andre sammenhænge.

Modum Bad

Det foreløbigt mest ambitiøse for nærværende initiativ er at grundlægge et egentligt center for sjælesorg efter modellen fra det populære Modum Bad i Norge, lyder det i indbydelsen.
Der skal rejses en startkapital på 100.000 kr. inden
generalforsamlingen gennem tilsagn fra individuelle
personer, kirker og kirkelige organisationer samt fonde.
– Den kirkelige sjælesorg i Danmark halter langt efter
vore nabolande. Der er mange gode sjælesørgere i Danmark, mange gode teoretikere, men der mangler sammenhæng i de fleste af de initiativer, mener arbejdsgruppen.
Foreningen skal være økumenisk og favne så bred en del af de kirkelige traditioner som muligt.
/sl