Dialog med Gud er vejen

Interview med Massoud Fouroozandeh

Massoud Fouroozandeh
er præst i den iranske menighed ’Church of Love’ (Kærlighedens Kirke).

Hvad betyder teksten for dig?
Det er et dejligt sted i Bibelen, som giver os den bedste opskrift på, hvad discipelskab er. Det handler om at vandre med Jesus og have dialog med ham hver eneste dag, og så holde fast i at efterfølge ham.

Hvorfor spørger Jesus Simon Peter, om han elsker ham?
Det er meget interessant. For Jesus vidste jo alt, så han behøvede ikke at høre det igen og igen. Det, han gør, er af hensyn til Peter selv. For Jesus vidste godt, hvem der elskede ham og ikke elskede ham. Men vidste Peter, hvor meget han elskede Jesus? Mon ikke han kunne have tvivlet på sin sande kærlighed over for Jesus, efter han havde fornægtet ham tre gange?
Ville du og jeg ikke have tvivlet på vores kærlighed og evne til at elske nogen, hvis vi selv havde fejlet tre gange i træk?
Så grunden til, at Jesus spørger, er at han vil have Peter til at bekræfte sin kærlighed til Kristus.

Hvorfor borer Jesus så meget i det – han må vel vide, at det er et smertefuldt emne for Peter?
Det må have været utrolig hårdt for Peter at sidde der og spise sammen med Kristus og opleve hans dejlige kærlige duft igen. Og mens han kigger Jesus i øjnene, skal han så sige tre gange i træk, at han elsker ham.
Det gør ondt på Peter, men det, der skabes i Peter, er så godt og trofast, selv om det gør ondt lige her og nu. Og det er den paradoksale sandhed i Guds rige: Når Gud vil have, at vi skal vokse, så er det ikke altid uden smerter.

Hvilke krav mener du, Jesus stiller til vores kærlighed til ham?
De samme krav, Jesus stiller til Peter, stiller han til os. Der er mindst tre ting, vi må gøre dagligt.

1) Det daglige måltid sammen med ham.
Jeg kommer fra en mellemøstlig kultur, og jeg ved, hvor meget et måltid betyder for, at vi kender hinanden godt. Når vi sidder sammen med Herren ved et bord, ser vi hinanden i øjnene og giver hinanden lov til at tale og lytte. Og det er i dialogen vi lærer, hvordan vi skal være gode disciple. Det er ikke tilfældigt, at Kristus ikke vælger at vise sig selv i en sky eller en åbenbaring over for Peter. Han kommer gående hen til ham og laver mad til ham. De sidder sammen over et måltid. Vi kender det fra ægteskabet, at når vi spiser sammen, kan vi også stille mere intime spørgsmål til hinanden. Det er meget nemmere at sige ”jeg elsker dig” over en ”romantisk” middag.

2) Den daglige selvfornægtelse og selvbekræftelse.
Jesus spørger Peter igen og igen. Men situationen er svær for Peter, for en fisker er normalt ikke er et romantisk menneske. Normalt er en fisker en stille person, der tilbringer meget tid i stilhed og ensomhed på søen. Han er generelt ikke vant til for meget snak og dialog. Jesus tvinger ham til at gøre noget imod hans egen natur. Han provokerer ham.
Jeg tror, det er et billede på, at vi er nødt til at gøre op med vores egen natur, at fornægte os selv, vores ego. Vi er nødt til at gøre op med vores egne traditioner, hvis vi gerne vil vandre med Kristus. Da er det, vi siger: Jeg elsker dig højt over alt andet.
Samtidig er det også en bekræftelse af vores kærlighed til Kristus. Øvelse gør mester. Netop det, at han siger det flere gange, kan hjælpe os. Hvis vi hver eneste dag gør det klart for os selv, hvad det er, vi elsker højest i vores liv, så kommer vi ud over risikoen for at bedrage os selv.
Vi kan have tider, hvor vi tror: ”Jeg elsker Gud!” Men når det kommer til stykket, så tænker vi mest på os selv, vores magt, og hvad vi kan opnå.
Sig flere gange dagligt til dig selv, hvad det er, du virkelig elsker højest. Det hjælper med at bekræfte dig selv i spørgsmålet: Er det rigtigt, det jeg gør?


Artiklen fortsætter efter annoncen:3) Den daglige efterfølgelse.– Kom og følg mig, siger Jesus til Peter. Det siger han også til os i dag. Den helt store betingelse for at være en discipel, er at være en efterfølger. Sæt din fod der, hvor hans fodspor er. Den eneste måde, det kan lade sig gøre på, er, når du går efter ham. Det betyder, at man ikke kan være en discipel og gå foran. Gå altid bag ved Jesus, og følg ham. Hvordan ville det ikke blive, hvis Jesus skulle følge efter mig?
Interview: Michael Bobjerg