Hvad er bøn
Lav en huskeliste!

Den bedste opdagelse, jeg har gjort om bønnens mysterier er IKKE retræter, faste eller læsning af tykke bøger om bøn. Det har også været meget berigende. Men det absolut bedste har været… en huskeliste!Den vigtigste forudsætning for at opleve velsignelserne ved bøn er formentlig at tro på, at Gud hører bøn, når vi beder i Jesu navn. Men den tro har jeg altid haft. For jeg har oplevet så mange bønhørelser.
Men ofte opdagede jeg flovt, at jeg havde glemt at bede for en person eller en sag, som jeg havde lovet: ”Jeg skal nok huske dig!”.
Har du også oplevet det…?
En af hemmlighederne ved bøn er netop udholdenhed.
Men for nogle år siden var vi nogle venner, som oprettede en meget åben studiegruppe. Deltagerne var både garvede kristne og helt nye troende/tvivlende danskere. Derfor var der plads til at eksperimentere. Og én fik den idé at skrive ned, hvad vi bad for, så man kunne følge, hvad der skete.
Det viste sig at være en fantastisk idé. For dels huskede vi nu at bede for det, vi havde lovet, og dels opdagede vi (til vores overraskelse?), at det faktisk virkede…!
Alligevel er der gået flere år, før jeg omsider fik mig taget sammen til at oprette en bede-emneliste. Først havde jeg nogle lapper liggende på natbordet, men nu har jeg en lille notesbog. For de fire-fem emner, som jeg havde til at begynde med, er vokset til et halvthundrede!
Dvs. at nogle af de mennesker, jeg beder for, nogle dage kun får 15 sekunders bøn, mens de andre dage får op til 15 minutter! Man bliver ledt til at bede specielt for noget eller nogen de forskellige dage. Og det er bare skønt at løbe listen igennem sammen med Gud og sætte små vinkler ved emner, hvor der sker en ændring.
Så det er mit bedste og mest spirituelle råd: Skriv en bedeliste!