Om åndelig længsel

Jeg sidder efter endt læsning af Tørsten giver lys og ved ikke helt, hvad jeg skal tænke og mene. Det skyldes måske, at bogen er en sammensat størrelse, der stritter lidt i mange forskellige retninger. Layoutet er lækkert og ind-byder den kontemplative læser, der interesserer sig for kristen mystik, til at gå i gang. Det samme kan siges om titlen Tørsten giver lys. Om åndelig længsel og modning.
Her sidder læseren altså med en bog og glæder sig til en række kapitler, der bl.a. lover at formidle mystikeren Johannes af Korsets tanker om kristenlivet.
Så begynder læsningen, der er som en stor pose blandede bolcher. Forfatteren Erling Rimehaug har mange gode betragtninger, og han deler frimodigt egne livserfaringer med læseren – livserfaringer, der i bogen tolkes i lyset af Johannes af Korsets tanker om åndelig modning. Ærindet er godt. Tematikken vedkommende og relevant. Mange af pointerne er befriende og rummelige for en kultur, der hylder én bestemt livsfase: de unge energiske og idealistiske år.
Men bogen mangler desværre formidlingsmæssig sammenhængskraft. Den er rodet, og læseren finder ikke rigtig ind i bogens rytme eller forfatterens tanker. Det er rigtig ærgerligt, fordi man efter påbegyndt læsning opdager, at bogen netop henvender sig til de læsere, der med en smule forbehold skal læse deres første bog om kristen mystik.
Men om ikke andet har Tørsten giver lys givet mig blod på tanden. Jeg vil læse mere om emnet.

Erling Rimehaug:
Tørsten giver lys
144 sider 149,95 kr.
Lohse