Værdierne tilbage i politik!

Et Værdipolitisk Netværk oprettes nu. Det er der grund til at glæde sig over, hvad enten man er tilhænger af Bodil Kornbek eller Tove Videbæks kristendemokrater. Eller nogen helt andre.For selv om initiativet er opstået ud af frustration blandt Kristendomkraterne over den nuværende ledelse og katastrofevalget, så er der perspektiver i dette netværk.
I al den tid, hvor KD har eksisteret, har nogle ment, at kristne politikere burde sprede sig i forskellige partier og ikke klumpe alt saltet sammen i samme saltbøsse.
Problemet er bare, at de ”kristne politikere” i de andre partier ikke er særligt synlige. Derfor er der brug for et netværk til de kristne, som står i kampens hede.
Formentlig vil de fleste af politikerne kalde sig selv ”kristne”, hvis der holdes festtaler i kirkelige kredse. Men det er ofte kun en kultur-kristendom. Det store spørgsmål er bare, hvor meget deres kristne tro betyder for deres politiske opfattelse. Er de først liberalister, socialister osv. og dernæst kristne? Eller er det kristne grundlag afgørende for dem og deres politik på alle områder?
Det er nemt nok, når det handler om at være social og human. Her er der medvind. Det svære er at stå ved sin kristne overbevisning, når det fx handler om at sige nej til, at bøsser skal adoptere værgeløse børn, for bøsserne styrer medierne dygtigt og hænger gerne dem ud, som går imod deres planer. Det er heller ikke nemt at gå op imod den danske alkoholkultur, når bryggerierne smører om sig med millioner af reklamekroner – selv i sporten. Det er endnu sværere at berøre det danske tabu omkring de tusindvis af aborter, som hvert år skaffes af vejen. Eller at sige nej til prostitution. Eller til sjofelheder og porno i tv og reklamer, fordi vi her er oppe imod det såkaldte ”frisind”.
Derfor er der al mulig grund til at støtte og bede for det nye tværpolitiske netværk. For Danmark er meget langt ude kulturelt og åndeligt. Der er brug for en kristen politisk vækkelse, som går på kryds og tværs af alle partier.

Redaktør Henri Nissen