Krifa får styr på paragrafferne

Kristelig Fagbevægelse opretter tre juridiske centre i henholdsvis Randers, Vejle og Glostrup og har ansat tre juridiske centerchefer.For det juridiske center i Randers er det Mette Stevn, Randers, der er chef. Hun er cand.jur., 41 år og har arbejdet som jurist i Kristelig Fagbevægelse de seneste 12 år.
Hun har tidligere været jurist i Randers Erhvervsråd og Dansk Journalistforbund.
Jens Peter Aagaard, Århus, er ansat som centerchef for det juridiske center i Vejle.
Han er cand.jur., 30 år og kommer fra en stilling som juridisk specialkonsulent i Kristelig Fagbevægelse, hvor han tidligere har været faglig konsulent.
Thomas Højen, Køge, er ansat som juridisk centerchef for det juridiske center i Glostrup.
Han er cand.jur., 32 år og skifter fra et job som faglig konsulent i Kristelig Fagbevægelse.
Thomas Højen har tidligere været juridisk rådgiver på Frelsens Hærs værested Kalejdoskop Nørrebro.
/sl