Kvinderne i Bibelen – hvad gemmer de?

En forfriskende, farverigt anderledes bog! Kvinder er som bekendt den halve verden, blot ikke altid lige i mandens bevidsthed.I denne bog har Ylva Egge-horn sat sig for at trække nogle af de bibelske kvinde-skikkelser frem, der ufortjent står i skyggen af Bibelens „store mænd“.
15 kvinder er det blevet til, heraf tre dobbelt-portrætter (Eva og Maria; Elisabeth og Maria; Martha og Maria). Det er kendte som mindre kendte, vi kommer rundt omkring.
Forfatterens stil er genfortællende og frit fortolkende; hun går ud fra, at selvom de fleste erfaringer er alment-menne-skelige, vil kvinder ved at læse de bibelske tekster med udgangspunkt i deres eget liv kunne fremdrage facetter, der måske undgår mændenes bevidsthed.
Det lyder rigtigt, og det er samtidig vigtigt at pege på, at Ylva Eggehorns projekt ikke er feministisk:
„Ikke før mange flere kvinder læser teksterne med deres eget liv som resonansbund, finder vi ud af, hvad de handler om … Hvad det får af ‘konsekvenser’ for vores måde at tro på og tale om Gud på, ved jeg ikke“, indrømmer hun åbenhjertigt (s. 7).
Hvor den bibelske tekst kontant fortæller, hvad der rent faktisk skete, går Ylva Eggehorn et skridt videre og psykologiserer: Hvad lå bag? Hvordan må det fx have føltes at være Sara i forhold til Abraham og Hagar? Hvor fik Rebekka sin styrke fra? Hvad var den egentlige baggrund for mødet og samtalen mellem Jesus og den samaritanske kvinde?
Ylva Eggehorns indfølte tekstlæsning har givet mig stof til eftertanke og vil helt sikkert også gøre det fremover. Hvor hun er bedst, mærker jeg et næsten Anna Sophie Seide-lin’sk toneleje. Pænere kan jeg næsten ikke opsummere.

Ylva Eggehorn:
Saras latter
– Kvinder i Bibelen
160 sider • 198 kr.
Unitas