Guide til genoprettelse af skadet faderforhold

Et faderløst hjerte er ifølge forfatteren et hjerte, der lider under et manglende faderforhold, primært til sin naturlige far eller faderskikkelse.En manglende eller skadet relation kan senere give sig udslag i manglende evne til nærhed, forpligtelse i relationer, og ultimativt manglende trivsel og vækst.
Forfatteren skriver til mennesker, som er i den situation – hvilket han også selv har været. Bogen har her form som en guide til lægedom og genoprettelse.
Først og fremmest fokuseres der på den enkeltes vilje. Gennem sine valg vælger man en kurs, som nogle gange er negativ; men gennem sine valg kan man igen omgøre dårlige vaner og tankemønstre.
Der lægges stor vægt på den enkeltes hjerteforhold til Gud og indre liv i det hele taget – med mange analogier, fx til havebrug og opgør med ukrudt; eller mad og hjertesygdomme i forhold til de ting, man fylder sig med.
Der er uden tvivl situationer, hvor der er brug for mere end bogen tilbyder, fx forbøn eller terapi. Men i andre situationer er bogen en frimodig erklæring om, at det er muligt at forandre sig til det bedre.
Jesper Veiby

Casey Treat: Det faderløse Hjerte
188 kr. • Alstrup