Metodister går til kamp – mod kviksølv…

Den Forenede Methodistkirke tager som det første trossamfund officielt afstand fra brugen af kviksølv i lægemidler, herunder thiomersal i vacciner.Det fremgår af resolutionen ”Beskyttelse af børn mod kviksølvholdige lægemidler”, der netop er vedtaget på et kirkemøde den 29. april 2008.
Generalforsamlingen udtaler sig med autoritet fra kirkesamfundets 11,5 mio. medlemmer i hele verden.
Lisa K. Sykes er præsident i den amerikanske Forening for Kviksølvfri Lægemidler (CoMeD). Hun er også mor til et kviksølvforgiftet barn samt medlem af Methodistkirken, og hun har været med til med at fremme dette græsrodstiltag indenfor kirkesamfundet.

Begyndelsen på en ny afholdsbevægelse?

– Dette er begyndelsen på en ny stor afholdsbevægelse, siger hun. – For mere end 100 år siden bekæmpede vores kirke den udbredte alkoholforgiftning. Med denne resolution begynder vi at bekæmpe en udbredt og, indtil nu, upåagtet kviksølvforgiftning fra skadelige kviksølvholdige lægemidler.
Methodisternes standpunkt udfordrer den amerikanske regering, den amerikanske lægeforening, det amerikanske akademi af børnelæger samt vaccineproducenter, der på nuværende tidspunkt alle accepterer kviksølv i medicin.
Resolutionen skal bl.a. bruges i arbejdet for en øjeblikkelig vægtning af kviksølvfri vacciner og andre lægemidler til udsatte børn og gravide.
Desuden skal resolutionen fremme brugen af ”informeret samtykke”, hver gang kviksølv bruges som en del af et farmaceutisk produkt. Den skal endvidere bruges i arbejdet for et forbud mod kviksølvholdige lægemidler.

Missionshospitaler

Desuden henstiller resolutionen til Methodistkirkens hospitaler, klinikker og missioner rundt omkring i verden, at de bør lægge vægt på at bruge kviksølvfri vacciner og kviksølvfri lægemidler.
Det er afgørende vigtigt, eftersom de fleste thiomersal-holdige vacciner, som bliver sendt til udviklingslandene, stadig indeholder uindskrænkede niveauer af kviksølv, ligesom det er tilfældet med de fleste influenza-vacciner og andre vacciner og lægemidler solgt i USA.
Af journalist Ulla Danielsen