Omkring Herrens dag

Hans-Ole Bækgaards Se, jeg kommer snart! er en lidt anderledes og ganske interessant studiebog.Det er et studiemateriale om fremtiden, idet det indeholder seks studier i Johannes’ Åbenbaring (Åb); men der er valgt en anden tilgang til Åb end de (fire) kendte modeller. Forfatteren præsenterer modellerne i indledningen: den samtidshistoriske, den kirkehistoriske, den futuriske og den idealistiske – og tilføjer så den femte model, som han baserer sin studie på: „omvendelsesforkyndelses-modellen“. Åb handler om, hvad der sker på „Herrens dag“, Jesu genkomstdag, og – skriver Bækgaard så – er „først og fremmest til opbyggelse for de troende – og vil
kalde til tro, inden det er for sent“.
Med de seks (tematiske) studier ønsker Hans-Ole Bækgaard at pege på betydningen af, at vi lever i de sidste tider, og på, hvad vi kan vente ved Jesu genkomst.
NJV

Hans-Ole Bækgaard:
Se, jeg kommer snart!
– Bibelstudie
48 sider • 40 kr. • Lohse