Spændende børne- og familiekatekismus

Nu foreligger en ny spændende kristen børnebog til børnefamilier, Kørvigs Katekismus – 52 samtaleoplæg for børnefamilier lavet af Kerstin Hoffmann sammen med Katekismus Updated (katekismusprojekt.dk).„Samtalen er familiens hjerte. Det er her, de store ting sker. Men hvordan kommer vi i gang med at tale med vore børn om det, vi tror på?“ spørges der i forordet, og så er indholdet et af svarene på spørgsmålet. Bogen kan styrke samtalen om den kristne tro i familien – en samtalebog om katekismus for børnefamilier, hvor man på 52 uger kommer gennem De 10 bud, trosbekendelsen, Fadervor og emner som: Guds Ord, dåben, nadveren, skriftemålet, nogle morgen- og aftenbønner og om at slå korsets tegn.
Der er et opslag på to sider til hver af årets 52 uger, og på den måde kommer man gennem hele Katekismus Updated. Hvert opslag indeholder en række små tekster, en katekismustekst, en lille historie fra familien Kørvigs hverdag, et vers fra Bibelen, en opgave, en tegning, en bøn, og der er masser af stof til eftertanke, samtale og samvær om opgaven, en rigtig familiesag. I familien kan man skabe masser af hygge omkring denne bog og samtidig have et godt redskab til oplæringen i den kristne tro i hjemmet. Den er hverdagsnær, og børnene vil glæde sig til at være sammen med forældrene om de vigtige emner.
Familien kan – med ud-gangspunkt i opslaget – selv „skræddersy“ ugens samtaleoplæg, så det passer til deres børn, deres alder og erfaringer, og man kan også indbygge emner, der er særlig aktuelle for éns egen familie. Kørvigs Katekismus er en „gave“ til alle familier, der ønsker, at børnene skal vokse op med kristentroen som en naturlig del af deres liv.

Kerstin Hoffmann:
Kørvigs Katekismus
112 sider, kr. 199,95
Lohse