Kristen stress-manual

„Alting har en tid“ er en prisværdig bog om et uomgængeligt emne.Credo udgav tidligere på året en rigtig god bog af John Benton om kristnes forhold til forbrugersamfundet, og nu tager man så bolden op med en lige så vigtig samling artikler af syv danske skribenter om et lige så uomgængeligt emne: stress.Danskerne er stressede, siger man. Udbrændthed er blevet en glose, der oftere og oftere høres, men hvad er der om snakken, og hvad kan man stille op med problemet?
Det er forfatternes håb, at bogen „kan bidrage til øget bevidsthed hos kristne enkeltpersoner, menigheder og organisationer om, hvordan vi lever bibelsk ansvarligt i og med tiden … og inspirere til, hvordan vi konkret kan hjælpe hinanden, både før og når stressen rammer som sygdom“ (s. 7).

Belyst fra mange forskellige vinkler

Antologi-formen gør, at bogens emne kan belyses fra mange forskellige vinkler:
Aida Andersen skriver både om fænomenet stress set fra psykologens bord og i kristent perspektiv; hun giver også gode tips til forebyggelse og har faktisk en meget interessant pointe: at der ligger en indbygget stress-dæmper i den kristne tanke om, at man skal øve sig i at være fremfor at gøre (s. 28).
Nicolaj Wibe Nielsen spørger, om tiden er blevet vores gud og leverer en dybdegående analyse af Bibelens ord om arbejde og hvile – en analyse, der gerne kunne fortjene at udkomme i særtryk og blive gjort tilgængelig vidt og bredt i kristne kredse.
Anni og Sven Madsen skriver om den kristne leders ansvar for stress hos sig selv, som forbillede og i menigheden; Ole Solgaard beretter sin private historie om stress-ramthed; Carsten Dalsgaard Hansen giver både anvisninger på, hvordan man kan ændre sit stress-fyldte liv og til hvad, og endelig peger Ditte Olsen på, at både den enkelte, fællesskabet og samfundet har hver deres ansvar.

Vil helt sikkert kunne gavne og glæde

Den prisværdige, lille bog afsluttes med web- og litteratur-henvisninger samt en række konkrete råd i liste-form til den stress-ramte.
En bog, mange helt sikkert vil kunne have gavn og glæde af.

Ditte Olsen og Anne Mette Underbjerg (red.):
Alting har en tid
– Kristne og stress
110 sider • 150 kr.
Credo