Lukasevangeliet i historisk-kritisk lys

Det ses af Henning Nørhøjs studiebog om Lukasevangeliet, at forfatteren som lektor ved Haslev Seminarium har undervisningserfaring.Studiebogen er ganske pædagogisk bygget op med nok så nyttige skemaer og „tavler“ til forklaring af diverse begreber og fænomener. Men dermed er det væsentligste om bogen for så vidt også sagt. For i sin gennemgang af evangeliet gør Nørhøj brug af den historisk-kritiske metode og sætter dermed spørgsmålstegn ved, for ikke at sige: afviser nogle for kristentroen så væsentlige begivenheder som jomfrufødslen og opstandelsen.
NJV

Henning Nørhøj:
Lukasevangeliet
– en studiebog
140 sider • 178 kr.
Unitas