Et evangelium – med det hele, tak

Vi har brug for HELE evangeliet. Ikke blot en tidsbestemt fortyndet udgave, men det oprindelige og altid aktuelle budskab, som Jesus forkyndte. Derfor har Udfordringen også den karismatiske dimension med, som fyldte så meget i den undervisning, Jesus gav, og det liv, han lærte sine ”lærlinge”.
Læs Ny Testamente; det åndelige er med overalt.
Det karismatiske er det, der har med nådegaver at gøre. Paulus nævner nogle af dem i 1. Korrinterbrev kap. 12: Visdom, kundskab, tro, helbredelse, kraft til at gøre mægtige gerninger, at tale profetisk, at bedømme ånder, forskellige slags tungetale, og evnen til at tolke tungetale.
Her taler vi altså ikke kun om de tillærte eller naturlige gaver, som vi alle har fået fra Gud, som fx. gode talegaver, evne til at administrere, undervise, lederevner, osv.
Vi taler om de overnaturlige nådegaver, som kommer fra Helligånden – som en særlig udrustning af dig, der ønsker at tjene Gud og andre mennesker med dit liv.
Denne dimension er afgørende at have med. Det er ikke en ekstra salat, som man kan vælge til og fra. Uden Helligåndens dimension bliver kristendom kun til kloge ord og sentimentale følelser. Og det er ikke nok!
Vi har hver især brug for at opdage, at Gud virkelig er til – ikke bare som et begreb, vi selv har opfundet eller hørt om, men som en genial og nærværende personlighed.
Det er ofte i forbindelse med det karismatiske, at vi for alvor bliver klar over, at Gud kender os og har planer med hver enkelt af os. Og dét er vidunderligt at opdage!
Derfor er det også meget vigtigt, at vi er ærlige og ikke erstatter det ægte Guds-nærvær med vort eget. Fri os for billige efterligninger! Vi skal ikke ”hjælpe Gud” ved at tilsætte ”denne verdens visdom” som fx psykologi eller underholdning. Vores lovsang behøver ikke ekstra decibel. Ingen skal skubbe til nogen under forbøn. Det, der er fra Gud, er stærkt nok i sig selv! Vores opgave er tværtimod at træde til side og give plads til Guds ånd. At sige: Kom Jesus! Kom Helligånd til os her og nu!

Redaktør Henri Nissen