Kristne skal stå sammen

I et brev til offentligheden har 21 præster fra Folkekirken i den forgangne uge taget bladet fra munden og udtrykt sympati med en anden kirkeretning, som i Ekstrabladet er blevet hængt ud som en ”skrupskør sekt”.Uden at falde på knæ for frikirkerne anerkender de 21 folkekirkepræster, at det ”kun” 80 år gamle trossamfund Apostolsk Kirke er en kristen kirke, der blot prøver at efterleve de bibelske principper i Ny Testamente om tungetale og helbredelse ved bøn.
Selv om erklæringen også var en efterlysning af de samme ting i Folkekirken, skaber den håb for fremtidige situationer, hvor kristne bevægelser, kirkeretninger, præster og enkeltpersoner bliver hængt ud for at være… kristne!
For hvem er de næste, der bliver hængt ud?
Desværre har vi gang på gang i historien oplevet, at kirkesamfund og kristne enkeltpersoner har gravet grøfter mellem hinanden på grund af teologiske og stilmæssige forskelle. Jo, det er i orden at være uenige, men erkendelsen af, at kristendommen generelt er under et pres i det offentlige rum, burde få os til at stå sammen og ikke kaste mudder på hinanden.
Det er ikke bare for vores egen skyld. Men hr. og fru Jensen har brug for mærke, at kristendommen ikke er ejet eller patenteret af et enkelt kirkesamfund. De har brug for at mærke mangfoldigheden fra landsbykirke til landsbykirke, fra kirkesamfund til kirkesamfund. Og for vores egen skyld har vi brug for at lære de vidunderlige mennesker i de andre ”lejre” at kende , der tror på Jesus ligesom vi. For en dag skal vi jo alligevel tilbringe en evighed sammen.
Og så gør det da heller ikke noget at nævne, at Jesus længes efter enhed blandt de kristne, og at han har befalet os at elske vores kristne brødre og søstre på samme måde, som han har elsket os.
Husk så, at ligesom med tro, er enhed ikke noget værd uden handling. Følg blot de 21 modige præsters eksempel.