Massouds bog om forskellen mellem Islam og Kristendom

Danmark bliver i højere og højere grad et multietnisk, multikulturelt og multireligiøst samfund, hvor islam fylder mere og mere i den offentlige debat.Kristendommens monopol er blevet svækket voldsomt. Mange nye religioner og ideologier er kommet til, alene i Århus Kommune er der ca. 75 religiøse trossamfund repræsenteret, viser en undersøgelse fra 2006.
Det multietniske samfund er kommet for at blive, og vi er som danskere, gammeldanskere og nydanskere, nødt til at finde nogle former for samliv, som respekterer enhver borgers tro. Man kan næsten ikke åbne en avis i dag, uden at islam og muslimer fylder meget. De har overtaget en stor del af dagsordenen. Derfor er Massoud Fouroozandehs og Marianne Søndergaards nye bog „ Islam og Kristendom. Ligheder og forskelle“, der udkommer den 9.juli, uhyre vigtig.

Danske muslimer

De fleste muslimer er nydanskere med anden etnisk baggrund, men ca. 5.000 etniske danskere, er konverteret til islam. Kun ca. 20% af de danske muslimer praktiserer deres religion. De øvrige har stort set samme forhold til islam, som de fleste danske folkekirkemedlemmer har til kristendommen.
Mange af de muslimer, der er født i Danmark, har en forståelse af islam, som er farvet af det danske samfund og den danske kultur, de nu lever i. De ser danskheden som en vigtig del af deres identitet og føler et lige så stort ansvar for samfundets fremtid som alle andre danskere.
Men der findes også en række fundamentalistiske muslimer i Danmark, som ikke mener, at islam skal tilpasse sig resten af samfundet.
Nogle militante muslimske grupper mener endda, at alle ikke-muslimer er vantro, og at man som muslimer må isolere sig fra et sådant vantro samfund. Desværre fylder denne gruppe uhyre meget i medierne, og vi er nødt til at gøre en indsats for at gøre noget ved den situation. I den forbindelse er „Islam og Kristendom. Ligheder og forskelle“ et vigtigt redskab.

Muslimsk-kristen
dialog nødvendig

Massoud og Søndergaard lægger i bogen op til en muslimsk-kristen dialog og gør det klart, at en af de største forhindringer for en meningsfuld dialog er den manglende viden på begge sider – om både ens egen og de andres religion.
Kender man ikke den anden godt nok, forfalder man let til at skabe fjendebilleder – og det er det, der sker i dagens danske samfund.
Den uvidenhed, der hersker på begge sider, søger Massoud og Søndergaard at råde bod på gennem en grundig gennemgang af islam og kristendom, men slår også fast, at gør man dialogen til en jagt på enighed, svigter man på begge fronter. Dialogen skal ikke skabe enighed, men derimod viden og forståelse.

Forskellen på
islam og kristendom

Bogens to forfattere giver en god og gedigen udlægning af, hvad islam og kristendom er. De to afsnit er bygget op over samme læst, så det er let at sammenligne. I et stort og dybtgående afsnit om islam får læseren et virkelig godt indblik i denne religion. I afsnittet slås det fast, at islam er langt mere end en religion, og at religionen først og fremmest er et samfundssystem, et politisk instrument.
Det slås også fast, at muslimernes Allah og de kristnes Gud ikke kan være den samme. Det klargøres først og fremmest gennem skriftbelæg fra såvel Koranen som Bibelen.

Dybere kendskab

Jeg kendte en hel del til islam før, men har gennem læsningen af dette afsnit fået et bredere og dybere kendskab, men jeg er ikke i stand til at vurdere rigtigheden i alle påstande i afsnittet.
Afsnittet om kristendom er jeg langt mere hjemme i og kan klart fastslå, at det bør læses af flest mulige danskere, så vi får en bedre forståelse af den tro, der er så stærkt integreret i meget store dele af det danske samfund, og den måde, vi tænker og handler på.
Det er et rigtig godt afsnit om kristendom og kristentro. Jeg er ikke enig i alt i dette afsnit, men som kristne behøver vi heller ikke at være enige i alt. Der er meget spændende refleksioner om en række etiske sider i kristendommen, bl.a. omkring prævention og organdonation.

Elsk fjenderne

Og så lægges der stor vægt på, at kristne skal elske deres fjender og velsigne dem, der forbander dem. En side af kristenlivet, som jeg meget ofte ser fremhævet af Massoud, men sjældent af andre. Tænk hvis vi alle i langt højere grad er parate til at elske fjender og uvenner, at vise godhed.

Ligheder og forskelle

I et stort og veldokumenteret afsnit om ligheder og forskelle møder vi en række gentagelser fra tidligere afsnit i bogen, men det er blot med til at fastslå nogle væsentlige kendsgerninger.
Det gøres klart, at islam i sin inderste rod er antidemokratisk. Til gengæld trækkes muslimernes familiesammenhold frem i modsætning til den individualisering, der har trængt sig ind i mange kristne familier, hvor det især går ud over børnene og de ældre familiemedlemmer.

Pligt til at missionere

Det slås fast, at kampen ikke står mod muslimer, men alene mod islam, og at det er vigtigt, at der føres en indbyrdes dialog mellem muslimer og kristne for at skabe bedre indbyrdes forståelse.
I et afsnit om mission gøres det klart, at såvel islam som kristendom er missionerende, og der lægges vægt på, at det er vigtigt at have et godt kendskab til islam, inden man forsøger at missionere over for muslimer.
„Man kan nemmere indlede en god dialog, hvis man kender noget til muslimernes religiøse baggrund“, hedder det. Det slås også fast, at det er en pligt at missionere, men mindst lige så stor en pligt er det at drage omsorg for den nyomvendte, så han/hun bliver fastholdt i troen. Det er ikke mindst vigtigt blandt konvertitter fra islam, da de som nye kristne mister kontakten til deres familie, hele deres tidligere bagland.
Bogen afsluttes med nogle meget spændende tanker omkring integration og risikoen for et muslimsk parallelsamfund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mangler korrektur

„Islam og Kristendom. Ligheder og forskelle“ er en vigtig og vægtig bog, der bør læses af mange – også uden for traditionelle muslimske og kristne kredse.
Desværre skæmmes bogen af for mange fejl. En ekstra korrekturlæsning havde bestemt ikke været af vejen, men mon ikke fejlene bliver rettet til næste udgave, for at der kommer flere udgaver er jeg ret sikker på. De første 2000 eksemplarer slår slet ikke til.

Islam og Kristendom. Ligheder og forskelle. Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard. 337 sider, paperback med flap, ProRex Forlag, kr. 249,-