Brasiliansk vækkelse inspirerer kirkeledere

Dansk deltagelse ved global konference om forvandlende vækkelse.I de første to uger af juni mødtes kirkeledere fra hele verden i Belo Horisonte i Brasilien i regi af International Fellowship of Transformation Partners.

John Nielsen

Fra Danmark deltog John Nielsen, præst i Bethaniakirken Aalborg og leder af Aalborgs fælleskirkelige præstenetværk sammen med John Erik Knudsen fra Frikirken Aalborg Øst.

International Fellowship of Transformation Partners (IFTP) er et globalt fællesskab af præster og kirkeledere, der mødes ca. en gang årligt og inspirerer hinanden til deres lokale og nationale tjeneste med at fremme Guds rige med vækkelse og forvandling til følge. IFTP ledes af George Otis – manden der er kendt for de såkaldte transformation videoer, som dokumenterer forvandling af byer og samfund rundt omkring i verden.
I IFTP er man bekendt med hundredevis af sådanne forvandlings-vækkelser. Nøglen er bøn, omvendelse og enhed.

På konferencen i Brasilien underviste en række talere fra forskellige steder i verden. De underviste om de bibelske principper for forvandling og understregede samtidig, at Gud er stor nok til at virke på tusindvis af måder. Derfor er der på samme tid noget, der er principielt, og noget, der er specifikt, der hvor vækkelsen bryder igennem.
 

Tre faser til
et forvandlet samfund

Grundlæggende set tales der om tre faser på vejen til et forvandlet samfund:

1. Invitationsfasen
Det er her, Guds folk opdager deres behov for Guds indgriben. Vi erkender, at vi ikke har gjort fyldest i vores tjeneste, idet vi er en del af et samfund, som mangler Gud. Som en respons på dette bliver der mere bøn, og Gud inviteres til at blive nærværende på en ny, stærk og mærkbar måde. Guds folk vågner op og hører menighedens Herre kalde sit folk tilbage til den første kærlighed. De hører Jesus stå ved døren og banke på, og deres respons er at invitere ham indenfor i eget liv, i menigheden og i byen. Fra deres hjertes indre lyder bønneråbet: ”Kom og være os nær, Gud!”

2. Visitationsfasen
Det er Guds respons på sit folks bønner. Gud kommer nær. Den åndelige atmosfære begynder at forandre sig. Mennesker søger til kirkerne som aldrig før. Vækkelsen er en realitet. Menigheden og byen oplever en besøgelsestid fra Himlen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. Transformationsfasen
Det er den fase, hvori vækkelsen begynder at påvirke samfundet, så det ikke bare bliver noget, der foregår i kirkerne. Samfundet berøres af Guds nærvær. Kriminaliteten falder, der bliver færre mord, selvmord og så videre, og mange sociale problemer løses i Guds nærvær.
 

Det var en stor inspiration at se, hvor engageret de kristne bad for deres by på bønnebjerget.
Teresopolis – en by i forvandling

Efter en uges intens og inspirerende undervisning rejste nogle af deltagerne til den brasilianske by Teresopolis for der at se, hvad Gud har gjort. Dette er en by i forvandling. En forvandlet by er ikke en fuldkommen by, men en by, hvori Guds nærvær er så mærkbart, at det skaber konkret forandring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Teresopolis, som er en by på ca. 170.000 indbyggere, besøgte vi bl.a. et område, som var kendt som det farligste sted at færdes i byen. Denne bydel var behersket af narkobanderne med deraf følgende kriminalitet. Men sådan er det ikke længere. Nu råder Guds fred i gaderne. Vi mødte flere unge eks-narkomaner, som med iver fortalte deres vidnesbyrd. En af dem havde guitaren med, og der blev spontan lovsang og bøn midt på gaden.

Bemærkelsesværdigt i dette før så farlige kvarter er, at der nu bogstavelig talt vrimler med kirker. Og mange af kirkerne er i færd med at udvide for at kunne rumme de mange mennesker, som nu søger Gud. Dette er i øvrigt ikke kun tilfældet i denne bydel, men i hele byen, for forvandlingen breder sig til alle samfundslag. Det er ikke bare narkomanerne i den berygtede bydel, som har fået et nyt liv. Også forretningsfolk, politikere og så videre drages til kirkerne overalt i byen, uden at nogen har inviteret dem. På det lokale sygehus har 70 % af personalet taget imod Jesus Kristus. Og i byen som helhed er halvdelen af befolkningen blevet evangeliske kristne. Det gælder også de 70 familier, som tidligere boede på byens losseplads, men som nu bogstavelig talt har fået et helt nyt liv. De har mødt Jesus Kristus, og de har fået et nyt sted at bo.
 

Brasilien – en nation i vækkelse

Teresopolis er ikke et enestående tilfælde. Vækkelsen fejer hen over Brasilien med forvandling af mange lokalsamfund til følge. Et eksempel på forvandlings-vækkelsen er det, som sker hos politiet i Sao Paulo City. Med sine 17 millioner indbyggere er dette en af verdens storbyer – og naturligvis derfor også en by med mange problemstillinger. Men midt i byens menneskemylder virker Gud på en bemærkelsesværdig måde ud fra byens politistationer.

Tilbage i halvfemserne begyndte 40 kristne betjente at mødes og bede for deres by. I dag er der vækkelse hos politiet, og gruppen af bedende betjente består i dag af 17.000 politibetjente (ud af byens 90.000 betjente) som har dannet Sao Paulo Police Evangelistic Department.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det hele tog fart for 2-3 år siden, da en af politicheferne så en transformations-video med vidnesbyrd om Guds forvandling af byer rundt omkring i verden. Han blev så grebet af det, han så, at han valgte at indkalde præster fra hele Sao Paulo til møde på politistationen. Her viste han filmen til præsterne og appellerede til kirkerne om samarbejde. Dette samarbejde fungerer nu sådan, at der er bedegrupper på politistationerne. Der er folk, der lægger hænderne på betjentene og velsigner dem, når de rykker ud. Og der er folk, der stå klar til at bede for de anholdte, når de kommer ind på stationen. Samtidig er der et team af præster, der rykker med politiet ud, når alarmen går om et mord, et selvmord osv.
 

Engageret bøn er nøglen

Nøglen til vækkelsen er omvendelse, enhed og bøn for nationen. Mange steder i landet har man bønnebjerge, hvor Guds folk mødes i bøn for deres by og deres land. Vi besøgte fire bønnebjerge i Brasilien. Det var en stor inspiration at se, hvor engageret de kristne bad for deres by. Et sted havde en mand slået et lille telt op, som han boede i. Han havde været på bjerget i bøn til Gud i 80 dage. Rundt omkring på bjerget så man mennesker løfte deres hænder over byen. Mange lå på knæ. Nogle sad og læste deres bibel. Nogle sad med guitaren og sang lovsang. Og en ung mand lå på knæ med en åben bibel og en sammenrullet madras ved siden af sig. Han ville tilbringe natten i bøn til Gud på bjerget.
 

Håb for Danmark

Men Brasilien er bare et af de mange steder rundt omkring på kloden, hvor vækkelsens ild stormer frem. På konferencen for International Fellowship of Transformation Partners blev der givet masser af sådanne vidnesbyrd fra alle mulige steder i verden. Heldigvis er der også håb for Danmark. For Gud er den samme her som alle andre steder. Men vækkelsen kommer ikke dumpende ned fra himlen. Gud virker i et samarbejde med sit folk. Danmarks håb ligger derfor i, at en bønnehær rejser sig for vort land, at vi omvender os fra vores synd, og at kristne fra alle lejre forsoner sig med hinanden, så der vokser en stærk enhed frem. Sammen må vi invitere Gud tilbage til vore byer, og sammen må vi bede: ”Komme dit rige, og ske din vilje som i himlen, således også på jorden”.
 

George Otis til
Danmark i marts-09

Vil man vide mere om transformations-vækkelsen, kan man læse Rhonda Hugheys bog: ”Desperat efter Guds nærvær”. Rhonda Hughey har flere gange været i Danmark, og blandt andet i Aalborg har hun været med til at sætte gang i en ny proces. Der bliver også lejlighed til at møde George Otis, manden med transformations-videoerne, idet han formodentlig besøger Aalborg i marts 2009.

John Nielsen er præst i Bethaniakirken Aalborg og leder af Aalborgs fælleskirkelige præstenetværk.