Mange unge deltagere på camp i missionsforeninger

Begge de folkekirkelige foreninger, Indre Mission og Luthersk Mission, oplever stigende antal unge deltagere på sommerens bibelcampinger.I forhold til sidste år har mindste 20 procent flere deltaget i en af Indre Missions 13 tilbud om bibelcamping i sommer. Stigningen tilskrives, at det er lykkedes at appellere til unge familier, ligesom mange fra foreningens ungdomsafdeling, IMU, har fået øje på værdien af den særlige ferieform. Det skriver Indre Missions Tidende.
Tilsvarende tendenser opleves hos Luthersk Mission, der over tre sommeruger havde tilbud til forskellige aldersgrupper, f.eks. Familieuge og Ung Uge. Især ved aftensmøderne i Ung Uge var der virkelig mange.
De konkrete tal for antallet af campister kendes ifølge ”bibelcampingudvalget” ikke, men der var flere end tidligere, oplyser bladet Tro og Mission.
levi