Ordet og Israel opfører ny discipelskole

ISRAEL – Efter at arkitekterne har sat de sidste streger, er de første spadestik rykket nærmere for Ordet og Israels nye Discipelskole i Israel.Den nye Discipelskole opføres på en stor byggegrund i Poriya Illit syd for Tiberias. Skolen, der får udsigt over Genesaret Sø, skal afløse den hidtidige Discipelskole, der har fungeret i et lejemål siden 2002.
Baggrunden for projektet er ifølge bladet Indre Missions Tidende, at pladsen i den gamle Discipelskole er blevet for trang. Prisen på nybyggeriet er 7,5 mio. kroner. Byggeriet påbegyndes i slutningen af 2008 eller begyndelse af 2009.
levi