Debat

Velkommen i vore rækker

Jeg vil gerne som Næstformand i det Konservative Folkeparti i Rødovre byde Tove Videbæk velkommen i vore rækker.
Vi er mange kristne i det Konservative parti, du allerede kender, flere fra Christiansborg.
Samtidig vil jeg sige tak til Johnny Noer og Johannes Facius og deres demonstration på Axeltorv, dejligt at være tilstede og høre jer.
Håber vi kristne bliver flere, der træder frem, så man kan se, at vi ikke er udraderede eller bare sidder og hygger på bagsædet af vognen. Lad os være i forreste linie og støtte folk som Noer, Facius, Videbæk og lad os ikke glemme Pastor H.K. Neerskov. Skal vi opleve Helligåndens kraft over Danmark, skal vi ud i gaderne og være klar til det store møde.
Mogens Lind, Næstformand
Konservative i Rødovre
Bestyrelsesmedl. Full Gospel
København, Grønbækvej 20
2610 Rødovre

Todd Bently

Kan sådanne ting ske pga. mangel på åndelige fædre.?
Hvis de åndelige fædre havde trukket Todd Bently ud for længe siden og havde undervist ham i at hvile og tage vare på sit ansvar for familie og sit eget legeme, i stedet for at T.B “var på” næsten hver aften i 90 dage i Lackeland, Florida, så ville fjenden vel ikke have kunnet angribe på sammen måde?
Angreb opstår der, hvor vi er svage. – Moses måtte tro for Israels folk, for deres tro var svag pga. slavearbejdet i Ægypten.
Gud er ikke en arbejdersgiver, som vi skal please og knokle os næsten ihjel for.
Vi skal ikke bevise noget for den Gud, jeg tror på !
Det er jo ham (Gud), der har givet os alt, hvad vi har, og han ved allerede, hvad vi er i stand til, – med de gaver, vi har fået af ham. – Hvem er det så, vi skal bevise noget for: Mennesker, eller måske os selv. ?
(Forkortet, red.)
Verner Hansen
Skovkanten 116
4700 Næstved

Om frihed fra forbandelse

Kære Orla Lindskov
Først vil jeg gerne udtrykke min dybe respekt for din tjeneste og for alle de mennesker, som har fået hjælp på grund af din lydighed, og jeg skriver ikke dette brev for at få en debat i gang, men hellere en dialog.
Det vedrører det svar, du giver til ”En prøvet kvinde” i spørgsmål 2 Udfordringen 14/8. Kvinden spørger, om ikke alle forbandelser bliver brudt, når man bliver frelst, og det svarer du ja til. Du siger, at der intet bibelsk belæg er for, at forbandelser kan være over bekendende kristne. Det mener jeg er forkert, og helt ude af trit med virkeligheden, da mange mennesker oplever det modsatte.
Du henviser til Galaterbrevet 3, hvor der står, at Kristus har løskøbt os fra ”lovens forbandelse”. Ja, der står lovens forbandelse, der står ikke fra alle forbandelser, så jeg mener ikke, det har relevans i denne sammenhæng, men nærmest er en form for manipulation af uvidende (ikke bevidst manipulation). Lovens forbandelse har relation til vores frelse, og i det øjeblik en person har taget imod frelsen ved tro, da er lovens forbandelse brudt, og personen har del i frelsen og det evige liv; med andre ord: det sker øjeblikkelig, at den del af velsignelsen er en realitet.
Ja, Kristus har også løskøbt os fra alle andre forbandelser, som har med sjælen at gøre, men virkningen kommer over tid, efterhånden som der kastes lys over det, og det bliver behandlet og brudt.
For virkeligheden er jo, at mange mennesker stadig kæmper med forbandelser i sjælen og kroppen .. Vi driver ”Åndens klinik” ud fra menigheden og oplever igen og igen, at mennesker er frelst, men efterfølgende har de brug for hjælp til at komme af med forbandelser på vidt forskellige områder.
Vi kender alle problemstillingen med de mennesker, som ikke umiddelbart bliver helbredt, som kan tage fordømmelse ind over sig, hvis ikke der følger en sund og god undervisning med. Det problem tror jeg ikke, der er omkring din tjeneste, men har du tænkt på, hvor mange oprigtige kristne, som er frelst og født på ny, der kan komme i anfægtelse ved den undervisning, at alle forbandelser bliver brudt i det øjeblik man bliver frelst? Når de stadigvæk oplever, at de samme ting forfølger dem, som før de blev frelst, må det uvilkårligt afføde det spørgsmål: ”Er jeg frelst?”
Jeg mener ganske enkelt ikke, det hænger sammen på en troværdig måde. For mig er der ikke andre forklaringer, end – hvad jeg i øvrigt vil hævde der er bibelsk – at Ånden frelses på en gang, men sjælen frelses, efterhånden som forbandelserne brydes og erstattes af velsignelser.
Men det ser ud, som om vi har en grundlæggende forskellig opfattelse af, hvordan vi forstår sammenhængen mellem ånd, sjæl og legeme, og jeg tror, vi alle ønsker sandheden, så vi kan hjælpe flest mulige mennesker.
Hvis alle forbandelser er brudt ved modtagelse af Kristus, hvorfor er virkningen af det så ikke altid synlig, er alkoholisme, anoreksi, kræft, fordømmelse, selvmordstanker o.s.v. ikke forbandelser? Eller er det prøvelser som du skriver? Efter min opfattelse er det ikke den rigtige hjælp at fortælle denne kvinde, at hun er velsignet, og at det kan være prøvelser, og så lade hende kæmpe videre. Jeg mener, hun skulle henvises til uddannede åndelige rådgivere, f.eks ”Åndens klinik”, hvor der er folk som kan gå i dybden med problemet.
Arne Kristiansen
Pastor
Kristent Center Holstebro