Frikirker satser på børn

De fleste frikirker har børnekirke. Men det kniber med det udadvendte, viser undersøgelse.Lad de små børn komme til mig – også når de larmer!De fleste danske frikirker har et veludviklet børnearbejde, viser en ny undersøgelse fra netværkssamarbejdet FrikirkeNet.
Tre fjerdedele har en særlig ”børnekirke” hver søndag formiddag. Og 13 ud af undersøgelsens 87 medlemskirker har ansat en eller flere børnepræster.
Det er dog mest medlemmernes egne børn, der kommer i børnekirken, viser undersøgelsen. Det skyldes, at kirkerne ikke er så udadvendte som tidligere, hvor mange kirker havde kristne børneklubber spredt ud over byen.
– For 20 år siden var langt flere børn med i kristne børneklubber ude i boligkvartererne. I dag er gaden støvsuget for børn om eftermiddagen på grund af samfundsændringer på arbejdsmarkedet og institutionsområdet. I dag foregår det meste af kirkernes børnearbejde derfor om søndagen – for kirkens egne børn, siger Bjarne Ekberg til magasinet domino. Han er daglig leder af PBU, Pinsevækkelsens Børne – og Ungdomsforening og har fingeren på pulsen i pinsekirkernes 40 lokalforeninger.
Ikke desto mindre er det opsigtsvækkende, at 87 kirker i FrikirkeNet tilsammen har 2643 børn tilmeldt børnearbejdet. Ud over børnepræsterne er der hele 615 frivillige medarbejdere til at synge, undervise og lege med børnene.
Ifølge undersøgelsen har lidt under halvdelen af de adspurgte kirker udadvendte tiltag, hvor man møder børn uden for kirken. De 38 kirkers arrangementer spænder over alt fra børneklubber i kirken, i boligkvarterer eller private hjem, til dansegrupper, gospelkor, cykelværksted og forskellige slags børneevents.

Brug penge på børnene

Som på så mange andre områder afsløres kirkens prioritering af aldersgrupper i hvor mange penge, der bliver afsat til ansatte og aktiviteter:
– Præster og ledere, som ønsker kirkevækst, må gå foran og vise, at børnesiden har stor prioritet. Der må sættes flere økonomiske midler af til børnearbejde og ansættelser af børnemedarbejdere, mener Bjarne Ekberg fra PBU.
FrikirkeNets undersøgelse viser, at lidt over halvdelen af frikirkerne holder børnelejr. 46 kirker holder egen børnelejr, 11 gør det sammen med andre kirker.
/sl