Syv sogne starter teamwork på Vesterbro

Menighedsrådsformændene for syv af Vesterbros sogne har underskrevet en aftale om fælles administration, fælles konfirmationsundervisning og natkirke.Vesterbro Bykirke. Det er navnet på et nyt tæt samarbejde mellem syv sogne på Vesterbro.

Syv menighedsrådsformænd underskrev samarbejdsaftalen for Vesterbro Bykirke. Fra venstre ses: Christian Hildebrandt (Kristkirken), Erik Hansen (Gethsemane Kirke), Marianne Plum (Enghave og Bavnehøj Kirker), Bente Juhl-Thomsen (Mariakirken), Mette Ditlevsen (Apostelkirken), Henriette Holst (Absalons Kirke) og Lars Christian Balslev (Eliaskirken).

Samarbejdet indebærer, at der skal oprettes et fælles kordegnekontor, præsterne arbejder i teams på tværs af kirker og sogne, de har fælles konfirmandundervisning, ligesom de på skift deltager i natkirken på Vesterbros Torv.
I første omgang er der tale om et fireårigt forsøg, hvor målet er at effektivisere arbejdet i folkekirkerne på Vesterbro og samtidig give Vesterbroborgerne et mere varieret udbud af gudstjenester, koncerter og kirkelige aktiviteter i bydelen.
Mandag den 8. september underskrev menighedsrådsformændene den samarbejdsaftale, der udstikker rammerne for det kommende samarbejde.
– På Vesterbro ligger kirkerne så tæt, at det ikke giver mening at fastholde den traditionelle kirkemodel, forklarer Birgitte Poulsen og Christian Hildebrandt, der er talsmænd for Vesterbro Bykirke.
Teamwork blandt præsterne skal være med til at gøre kirkerne på Vesterbro mere åbne og mere i øjenhøjde med lokalbefolkningen. Initiativet på Vesterbro er det første af sin art i Danmark.
/sl