Tyndbenet analyse af danskheden

”Religion i det 21. århundrede” er dels overskriften på et stort, markant, tværfagligt forskninsgsprojekt ved Københavns Universitet, dels på den medfølgende bogserie, planlagt til imponerende 38 bind.Det foreliggende bind søger at tage pulsen på danskhedens begreb; et næsten Morten
Korch’sk landbo-landskab pryder bogens omslag, men det er ikke stokrose-idyl det hele!
Det forekommer således lidt problematisk, når forfatterne giver udtryk for, at Danmark de sidste 60 år ikke har haft alvorlige kriser hverken i politik eller økonomi: det er historie-glemsomhed på grænsen til historie-forfalskning. Tør man nævne det lemfældige retsopgør efter 2. Verdenskrig eller Danmarks deltagelse på internationale krigs-skuepladser uden FN’s godkendelse?
Jo, måske er det forskning, og jo: man har spurgt nogle danskere selv (34 for at være præcis) om, hvad de mener er ”typisk dansk”. Men der er ikke for alvor noget nyt at melde, og vi bevæger os konstant og konsekvent på overfladen. Der er for meget selv-sving og selv-bekræftelse.
Også hvor talen er på religion, dels som institution, dels som mentalitet. Her bliver konklusionen den, at vi er kristne i Danmark, men ligefrem at dyrke det, dét gør vi ikke. Danskerne er mere kultur- end kirkekristne, og de ”finder ikke frelse i religiøs forstand, men mening og livsfylde i arbejdet og i det gode liv med familie og venner”.
Læs evt. mere om det ambitiøse forskningsprojekt på www.ku.dk/satsning/religion.

Peter Gunde-lach, Hans Raun Iversen og Margit Warburg:
I hjertet af Danmark
296 sider
325 kr.
Hans Reitzel