Ingen kristendom uden Kristus

Er du glad for at leve i et ”kristent” land med fred, ligeværd og demokrati? Hylder du selv kristne værdier som næstekærlighed, tilgivelse og overbærenhed? Så er det måske en god idé at grave et spadestik dybere og se, hvor disse herligheder kommer fra: Kristendommen.Kristendommens kernebudskab kaldes for evangeliet. Det er et gammelt græsk ord, som betyder gode nyheder. Evangeliet handler først og fremmest om, at Jesus kom, Jesus døde og Jesus opstod. Derfor har vi højtider som jul og påske. De minder os om, at Gud bryder sig om os, at Gud tilgiver os, og at Gud rejser os op, når vi falder.
Det budskab har alle mennesker brug for at høre. Det er ikke nok at kende Danmarks ”kristne” historie. Det rækker heller ikke at bekende sig til kristne værdier. For ligesom der ikke er nogen kultur uden værdier, er der heller ingen værdier uden den indre forvandling, der kommer af at høre det kristne budskab: evangeliet.
Med andre ord: Vi mennesker kan ikke blot trække os selv op ved nakkehårene og efterleve de kristne idealer. Vi kan ikke ved egen kraft udmønte dem i en kristen kulturadfærd. Vi har brug for hjælp udefra, en frelser. Det var derfor, Gud sendte Jesus. Han kom, han så, han sonede – og han sejrede over døden for at hjælpe os til at sejre over de nedbrydende kræfter i os selv.
Det var den tro, der bar de gamle landefædre, det er det budskab, som kirken har værnet om og forkyndt gennem årtusinder. Derfra udspringer værdierne og kulturen.
Derfor trænger vi til at læse Bibelen og gå i kirke. Vi har brug for at blive mindet om evangeliets gode nyheder hele tiden – fordi det er så modsat vores normale tankebaner.
Der er ingen kristendom uden Kristus. Og der vil i det lange løb hverken være kristne værdier eller kristen kultur, uden at mennesker lever for Kristus. Ligesom en blomst, vi plukker fra haven og sætter i vase, visner efter et par dage, vil det åndelige liv visne uden den direkte kontakt til kilden: Kristus.
Det er ikke nok at være kristelig – men streg under lig. For så ligner du bare Kristus. Du må være kristen – for det navn fik de første, der troede på Jesus. Du må have fat i Kristi livskraft. Og det får du kun ved at tage imod evangeliets gode nyheder om, at han kom og døde og opstod for dig.