Bogtema
Kan muslimer integreres?

Spørgsmålet besvares med afsæt i Kierkegaard i Birgit Bertungs bog „Værdier“.Kan muslimer integreres? spørger Birgit Bertung i sin nye bog Værdier, hvor hun drager sammenligning mellem Det nye Testamente, Koranen og Verdenserklæringen om menneskerettighederne.Hendes svar er: „Det er indlysende, at man ikke på én gang kan følge Koranens bud og lade sig integrere fuldt ud. De to forhold er i modsætning til hinanden.“ Hun gør det også klart, at det kun er dem, som vil integreres, der kan, og så er spørgsmålet, om de egentlig er muslimer, fordi integration i Koranens lys kan sammenlignes med en vantro handling.
Birgit Bertung er filosof, Søren Kierkegaard-forsker og mangeårigt medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse. I bogen analyserer hun værdiforskelle i Koranen og Det nye Testamente og sammenligner så med Verdenserklæringen om menneskerettigheder – ikke i praksis i de to religioner, men i deres skrifter, idet hun tager afsæt i Søren Kierkegaards forståelse af kristendommen modsat en fundamentalistisk forståelse, som hun tager skarpt afstand fra.
Den første 2/3 af bogen kan være tung at komme igennem for mange læsere. Filosoffen fornægter sig ikke, og selv om hun hævder at have valgt et lettere sprogbrug for at gøre det lettere for den almene læser at læse, så vil det være tung kost for mange.
Bogen er et forsøg på at finde ud af, hvad det nøjagtigt er, som gør det svært at integrere muslimer, og det gør hun så i den sidste mere praktiske trediedel, der handler om den aktuelle debat, hvor hun hævder, at „Koranens guddommelige absoluthed blokerer for enhver dialog i almindelig betydning, da man ikke kan argumentere mod Gud“.
I slutfasen hævder Birgit Bertung, at Koranen er forældet og trænger til en revision, så den passer til vor tid, men siger samtidig, at „kristne fundamentalister passende kunne gøre det samme“. Hun undlader dog at præcisere, hvad hun præcist mener med kristne fundamentalister. Mener hun outrerede, konservative syd-statsbaptister? Strikte bogstavtro? Eller danske kristne, for hvem Bibelen er et fundament for liv og lære? I store dele af bogen er det vigtigt for forfatteren at klargøre, hvad hun mener med ordene. Hvorfor så ikke, når det gælder ordet kristen fundamentalisme?
Det er bestemt ikke nogen uvæsentlig bog, Birgit Bertung her har udgivet på Forlag 1, et forlag, der er en „ideel, ikke-kommerciel, humanistisk udgiver af litteratur over et bredt felt“, hvor forfatteren selv bekoster udgivelsen. Men det er heller ikke nogen lettilgængelig bog. Lettere tilgængelig og ikke mindre væsentlig er Marianne Søndergaards og Massoud Fourozandehs Islam og Kristendom. Ligheder og forskelle, som har en mere praktisk tilgang til emnet. Den bog blev anmeldt her i Udfordringen den 10. juli i år.

Birgit Bertung: Værdier
138 sider • 158 kr.
Forlag 1