Bogtema
Tandløs Kierkegaard

Søelunds forsøg på at udarbejde en forbrugervejledning til Kierkegaards forfatterskab er et sympatisk, men desværre også umuligt projekt.Det handler om valget, siger Søren Kierkegaard.Lise Søelund har med denne bog valgt et både sympatisk og ambitiøst projekt: at levere en forbruger-vejledning til ”hiin enkelte”, der gerne vil vide mere og komme ind i det omfangsrige forfatterskab.
Anslaget er alt-favnende: dåseåbneren skal kunne bruges af både den nysgerrige konfirmand, den (selv)søgende førstegangs-forælder og den nybagte pensionist i hans otium, som forlaget skriver på bagside-teksten.
Men er det virkelig muligt at samle så forskellige folk og forudsætninger under én og samme paraply? – Det viser sig, at det er det ikke.
Der kan ikke herske tvivl om forfatterens engagement, hvilket er velgørende og prisværdigt; det ses af sproget, men alting med måde: I sin iver efter ”at gøre tilgængelig” vrimler bogen med så mange paradokser og rappe ord-fiksfakserier, at det bare bliver for meget. – Den snakkende stil tilslører tanken.
Bogens afsnit er bygget op omkring forskellige ”spring”, dvs. væsentlige livs- og eksistensfaser, fx springet ud på troens 70.000 favne vand og øjeblikket som spring i kraft af dets uendelighed.
Desværre forekommer helheden også springende, og for alvor ret meget klogere bliver man ikke.
Rent faktisk synes forfatteren da også at dementere sit eget projekt allerede ved bogens start: Hvordan kan man fx på den ene side kalde bogen en ”dåseåbner” og derefter give udtryk for, at der ikke findes ”en entydig måde, tilgang eller vinkel at læse og modtage Kierkegaards værker på, for intet er givet på forhånd eller for den sags skyld efter endt læsning” (s. 27)?
”Til kilderne!” var et gammelt reformatorisk slagord. Læseren kan sagtens gå let hen over Lise Søelunds velmente, men lidt kalorie-løse introduktion og i stedet gå direkte om bord i nogle af mange, gode tekst-udvalg, vi er velsignet med.

Lise Søelund:
På spring med Kierkegaard
– En dåseåbner
i form af et
filosofisk essay
160 sider
178 kr.
Alfa