Bogtema
Kierkegaard for begyndere

Jakob V. Olsen skriver letforståeligt om den ikke helt så lettilgængelige verdensberømte filosof.Kærlighed som en nøgle til Kierkegaards tænkning. Det er undertitlen på den nyeste bog om Kierkegaard som kristen filosof. Og den er en godt sted at begynde.Det er de mest basale spørgsmål, der er udgangspunktet: Hvem – eller hvad – er jeg? Hvad vil det sige at være et menneske? Et menneske, der tror på Gud? Hvad vil det sige at være en kristen?
For mennesket, skabt af Gud, der er kærlighed, bliver kærlighed et nøglebegreb. Kærlighed bliver omdrejningspunktet og det begreb, der åbner for Kierkegaards tænkning og dermed for besvarelsen af de nævnte spørgsmål.
Meget afgørende for Kier-kegaards forståelse af kristendommen er desuden spørgsmålet: Hvem er Kristus? Et spørgsmål, der kommer til at spille en større og større rolle, efterhånden som forfatterskabet skrider frem.
Og så går det ellers løs: Olsen skriver om forholdet mellem liv og skrift hos Kierke-gaard. Om kærlighed som kristen tolkning af livet. Om det kristne liv. Om at være kirke. For blot at nævne nogle af overskrifterne.
De centrale begreber og hovedtankerne i Kierkegaards forfatterskab bliver behandlet på kryds og tværs, så det bliver svært ikke at forstå dem.
Når Kierkegaard skal indkredse svarmuligheder, sker det ofte ved, at han formulerer og gennemanalyserer negative svar. Fx skriver han om selv-kærlighed og kærlighed, der ikke lykkes, når han vil indkredse kærlighedens væsen.
Af bogen fremgår det, hvor tæt en sammenhæng Kierke-gaard finder mellem det at være den, jeg er, og det at være en kristen – hvilket for Kierkegaard vil sige: en efterfølger af Kristus. Og begge identiteter knyttes til kærlighedsbegrebet.
Særlig interessante er også hans tanker om „de andre“, om publikummet og pressen, fordi han derigennem kommer ind på farerne ved „flertalstyranniet“, den magt, som massen har. Risikoen er nemlig, at „sandhed let bliver identisk med, hvad flertallet mener“, og at „den enkelte kan miste sig selv“.
Det er en bog, der – selvfølgelig – er så rig på tanker om mange af de vigtigste ting i livet, at det er umuligt at give et retfærdigt indtryk af den i en kort anmeldelse.
Så hvis du kun ønsker at læse én bog om Kierkegaard, er Jakob V. Olsens Kierkegaard, kærlighed og kristendom afgjort en af dem, du alvorligt må overveje.

Jakob V. Olsen:
Kierkegaard, kærlighed
og kristendom
166 sider
229,95 kr.
Credo