Professor ville diskutere skabelsen – og blev fyret

Professor Michael Reiss blev fyret som uddannelsesleder på grund af åbenhed for skabelsen.Den 16. september blev sidste arbejdsdag for professor Michael Reiss i egenskab af uddannelsesleder for det engelske videnskabsakademi Royal Society i London.

Biologen, præsten og journalisten Michael Reiss ville diskutere kreationisme” – og blev fyret.

Michael Reiss, der er uddannet biolog, anglikansk præst og journalist, blev fyret på grund af sin åbenhed for at diskutere såkaldt ”kreationisme” – teorien om ”skabelsen” – med de studerende.
Et synspunkt, han begrunder med, at op mod hver tiende af de studerende har rødder i hjem, hvor kreationisme er et naturligt udgangspunkt.
Frem for blot at afvise deres opfattelser som forkerte, når ”The Big Bang” og evolutionslæren var på skemaet, foretrak han en åben drøftelse af synspunkterne.
Selv anser Michael Reiss ikke kreationisme for at være videnskabelig, ligesom han ikke har argumenteret for at sidestille kreationisme med undervisning i evolutionslæren.
Hans udgangspunkt har blot været, at de studerende er selvstændigt tænkende mennesker og derfor selv i stand til at tage stilling.

En dårlig dag for
videnskaben

Professor Reiss mener derfor, han er offer for en misforståelse. En opfattelse, Royal Society til dels medgiver i en pressemeddelelse. Af hensyn til videnskabsakademiets omdømme har ledelsen alligevel valgt at fyre ham som uddannelsesleder.
– Professor Michael Reiss’s kommentarer om at give plads til kreationisme i undervisningen kunne fejlfortolkes. Selvom dette ikke har været hans hensigt, har det alligevel været til skade for akademiets omdømme, hedder det blandt andet i udtalelsen.
En opfattelse, der dog langt fra deles af alle i videnskabskredse.
Den verdenskendte medicinske forsker ved Imperial College i London, professor Robert Winston, erklærer således:
– Det var en dårlig dag for videnskaben og videnskabsmænds omdømme. Han tilføjede, at Royal Society i stedet burde have støttet professor Reiss.
– Han argumenterede jo blot for, at vi skulle engagere os og imødegå offentlige misforståelser om videnskab.
Også dr. Roland Jackson fra British Association for the Advancement of Science (British Association for fremme af videnskab), har kritisseret Royal Society’s håndteringen af sagen.
– De burde have støttet ham og samtidig benyttet muligheden for en yderligere saglig debat, påpeger han.

Kreationisme får
ikke plads i læseplan

Royal Society afviser kritikken og fastslår, at kreationisme hverken bør få plads i videnskaben eller på akademiets læseplan.
– Hvis en ung studerende rejser spørgsmålet om kreationisme i en videnskabs-klasse, skal underviseren være i stand til at forklare, hvorfor udviklingslæren er en solid, videnskabelig teori, og hvorfor kreationisme ikke på nogen måde er det, lyder meldingen fra det videnskabelige akademi.
Akademiet understreger dog, at det har sat pris på Michael Reiss i de to år, han har fungeret som uddannelsesleder, ligesom det anerkender hans ekspertise og indsats på det naturvidenskabelige felt.
Trods fyringen som uddannelsesleder er Michael Reiss da også fortsat tilknyttet Royal Society i egenskab af professor.

Cand. scient. Kristian Bánkuti Østergaard, biolog og næstformand for tidsskriftet Origo, svarer på spørgsmål her i Udfordringen om videnskab, skabelse og intelligent design. Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk