Social læsning af Fadervor

Som man vil vide, gives der indtil flere pavelige rundskrivelser om kirkens sociale ansvar, ligesom Paven også på mange af sine rundrejser til specielt Tredie Verdens Lande er fremkommet med utvetydige tilkendegivelser om lokale forhold.Hermann-Josef Venetz var i mange år præsident for det Schweiziske Katolske Bibelværk; i sit teologiske virke har han bl.a. beskæftiget sig med socialhistorisk eksegese – en disciplin, hvor vægten ligger på bibeltekstens socialhistoriske konsekvenser.

Dristig i sin kompromisløshed

Dette afspejles tydeligt i denne bog, der nærmest kan kaldes dristig i sin kompromisløshed, og som derfor placerer sig smukt i den nyere, katolske tradition for social tænkning.
Her gives der nemlig ikke ved døren, når den blindes, den fattiges, den handicappedes, den arbejdsløses sag tales – og dét er et af bogens overordnede temaer. Forfatteren påpeger Bibelens forventning til kristne i vor tid og til alle tider: et levende forhold til Gud, til vor næste og til naturen.
I dén sammenhæng er det befriende, at forfatteren taler ligeud om de fattiges og de retsløses situation, diskrimination af kvinder, kirkens utidssvarende struktur og den umenneskelighed, vi kan møde i politik og erhvervsliv. Det er faktisk også påkrævet tale.
Bogen er imidlertid grundlæggende ikke opbygget over social-“politiske“ temaer; oprindelig er der tale om en række allerede udgivne små-stykker, der nu er blevet grupperet omkring bønnerne i Fadervor. Kompositionen er – indrømmer forfatteren – til dels vilkårlig, men alligevel givtig.

Vækker til selvransagelse

En bog, der vækker både til eftertanke og selvransagelse. Sine steder har man lyst til at stoppe læsningen, gribe fat i tilfældige, sagesløse forbipasserende, mase sig ind på dem, læse op for dem, sige: Dette er vigtigt, derfor skal du lytte, hør nu fx her fra side 91:
„Hvis vi i relation til alle vore beslutninger og især til vore politiske beslutninger, først og fremmest ville opsøge de fattige og låne deres øjne og øren, så er jeg overbevist om, at mange love ville falde anderledes ud, og at vi ikke ville tillade, at forslag om social reduktion overhovedet kunne diskuteres. Så ville Jesu Kristi Gud også blive synlig hos os“.
Da god opdragelse imidlertid forbyder mig at gribe til den slags midler, nøjes jeg i stedet med at give bogen min varmeste anbefaling her i bladets spalter. – Og venligt henstille til, at bogen placeres i reolen side om side med Renero Cantalamissas Fattigdom, hvor den fortjenstfuldt hører hjemme.

Hermann-Josef Venetz: Det er på tide … Bibelske bemærkninger
• 171 sider • 172 kr. • Steno-Forlag