Profeti om lavkonjunktur

David Wilkerson
Amerikansk præst og forfatter til bl.a. bogen og filmen Korset og SpringknivenJeg så et syn i april måned 1973 så grufuldt, at det lamslog mit sind… I dette syn så jeg fem frygtelige ulykker komme over Amerika og verden.

David Wilkerson

Først og fremmest en verdensomspændende lavkonjunktur forårsaget af økonomisk forvirring.
Jeg så i mit syn et par år til i velstand, og så økonomisk en tilbagegang, der vil berøre hver eneste lønmodtager i verden. Verdens økonomer vil være helt ude af stand til at forklare, hvad det er, der foregår. Det vil starte i Tyskland, brede sig til Japan og endelig komme til USA.
Store og ansete firmaer og selskaber vil gå bankerot, og ligeledes vil store kirkesamfund gå bankerot og nogle opgaver i missionsmarken mislykkes.
Et af de tydeligste budskaber, som jeg har fået fra Gud i hele mit liv, er dette: Brug de næste få gode år, der er tilbage, til at forberede jer på økonomisk krise, gør jeres husstand rede. Der er svære tider på vej…

Og hør nu efter: Der kommer et forsøg på at beskatte kirker og kirkelige organisationer. De ateistiske kræfter vil i samarbejde med de borgerlige frihedskommissioner tvinge dette problem til højesteret…
På trods af en retsafgørelse vil vi i alle tilfælde få en beskatning af kirker. Jeg kan se, det kommer som en ubetydelig meget lille form for ejendomsbeskatning, som snart vil ændre sig og vokse til enorm skat, der vil bringe mange uafhængige kirkesamfund og missionsselskaber på grænsen af bankerot…

Jeg har altid været en positiv prædikant. Jeg har ikke prædiket meget om dom.
Men venner, man kan ikke tale om Kristi genkomst, med mindre man vil åbne øjnene og se på alt det, der sker omkring os nu. Herren siger: ”Se op, når I ser disse ting ske; så vær glade, for I ved, at jeres forløsning er nær.”

Bibelen siger: ”I de sidste tider skal unge mænd skue syner og profetere!” Nu har I hørt om et syn. Jeg er sikker på, at hvad jeg har set, det er sandt. Men om så kun en del af det er sandt, så er vi midt i de sidste tider.
Fra bogen: Visjoner
Forlaget Filadelfia