Maraton med salmer

Der er med inspiration fra bibelmaraton lagt op til „langdistanceløb“ – i 32 etaper – med bogen Salme-maraton.Ideen er at komme ind i og gennem hele salmebogen over 32 aftner. Den Danske Salmebog (2002) betragtes her som både katekismus – altså en kortfattet fremstilling af den kristne børnelærdom – og kanon – dvs. en „highlight“-samling af al kristen poesi.
I oplægget til de enkelte „etaper“, som er emne-opdelte ud fra salmebogen, er der ud over forslag til salmer, der kan synges, gennemgang af de pågældende emner og af udvalgte salmer samt lidt baggrundsstof.
Spredt rundt mellem eta-perne er der nogle ekskurs-lignende kapitler om især musikken og melodierne med strejf gennem kirkemusikkens og salmemelodiernes (koralernes) historie. Her kan man bl.a. læse, at „Op dog, Zion, ser du ej“ oprindelig blev sunget på „Jyden, han er stærk og sej“!
Bogen afsluttes med en nyttig litteraturliste.
Alt i alt et rigtig fint materiale til 32 arrangementer i kirkeligt regi – men bogen er også ganske anvendelig til selvstudium.
NJV

Peter Birch og Lars Sømod:
Salmemaraton
230 sider • 198 kr.
Det Kgl. Vajsenhus