Grønland har fået ny salmebog

Den 5. oktober fik Grønland ny salmebog, Tussiutit Ilagit Kalaallit Atuagassaat. Den har kongelig autorisation ved dronning Margrethe og afløser salmebogen fra 1971, som den danske præst i Grønland, Kristian Lauritsen, havde samlet.Den nye salmebog er et hit fra starten, idet 77 ud af 78 mulige kirker havde bestilt den nye salmebog i midten af august. I den eneste kirke, der ikke havde bestilt salmebogen, var præsten midlertidigt bortrejst.
I den gamle salmebog var der 560 salmer, mens der i den nye er 644. Salmebogen er på ingen måde en kopi af Den Danske Salmebog, selv om man genfinder mange danske salmer i salmebogen, men de er alle gendigtede, ikke blot oversatte, idet mange danske naturbilleder og begreber ikke forstås af grønlændere, som måske aldrig har været i Danmark. Derfor er det nødvendigt med en gendigtning, før de kan bruges i en grønlandsk kontekst.
Biskop Sofie Pedersen, der har stået i spidsen for salme-bogsudvalget, har til Kristeligt Dagblad udtalt, at hun nu glæder sig til at synge en salme som ”Den signede dag med fryd vi ser”, som ikke tidligere har været med i en grønlandsk salmebog.
I salmebogen genfinder man en række salmer af Kingo, Ingemann, Grundtvig og Brorson, men der er endnu flere salmer af gamle danske missionærer, fx af Knud Kjer, der døde i 1865. Han bidrager med ikke mindre end 116 salmer. En række grønlandske salmedigtere har også bidraget. Her skal bare nævnes Rasmus Berthelsen, der skrev den vidunderlige julesalme ”Guuterput”. Han har yderligere 12 salmer med, heraf to gendigtede, og Henrik Lund har bidraget med 18 salmer, heraf 7 gendigtede.
Når jeg sidder med den nye grønlandske salmebog i hænderne, kan jeg ikke undgå at længes efter den grønlandske salmesang, hvor man i kirken ofte kan opleve, at menigheden pludselig synger tre- eller firstemmigt. En ny stemme begynder ét sted i kirken, og så kommer en tredje et andet sted. Det er meget smukt – og det vil det også være med den nye salmebog.
Bjarne Nederby Jessen

Tussiutit (Salmerne)
1078 sider
Bibelselskabet