Øget tillid mellem kristne og muslimer

Kristne biskopper og muslimske imamer talte lige ud om ytrings-og religionsfrihed. 25 muslimer og 25 kristne var den 24. – 25. oktober 2008 samlet til den tredje konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Konferencen fandt sted i Fredens Kirke i København.

Konferencen er nødvendig, sagde Erik Norman Svendsen.

– Konferencen er nødvendig for vores fælles liv som religiøse ledere i Danmark, sagde biskop Erik Norman Svendsen på konferencen.
– Dialog i øjenkontakt er altid vigtig, både når du skal erklære din respekt for nogen, og når du skal tale om de svære ting, der skiller. Og sådan en mulighed giver disse konferencer, mener missionsforstander Peter Götz, der selv deltog i udvalget for ytringsfrihed.
Blandt deltagerne var fire biskopper fra folkekirken, den katolske biskop i Danmark, en række ledende imamer og ledere fra kristne og muslimske trossamfund og organisationer, herunder to nye muslimske paraplyorganisationer.

Smerte over vold og terror

Dialog er altid vigtigt, supplerer Peter Götz.

Temaet var ”Religion i frihed – frihed i religion” og konferencen kom derfor naturligt til at handle om to vigtige friheder i demokratiet: religionsfrihed og ytringsfrihed.
– Vi mødes i accept af hinanden som ligeværdige mennesker. Med denne grundlæggende respekt åbnes muligheden for en ærlig dialog og anledning til at sige os uenige i både gudsopfattelse, politiske overgreb og etiske spørgsmål, siger Peter Götz og indrømmer:
– Men let er det ikke, for selv om tonen i disse møder er både ærlig og bestemt også kærlig, er vi i begge lejre belastet af de højtråbende begivenheder, der sker overalt i verden. Vores muslimske venner er belastede af volden og terrorismen, der begås i Allahs navn. Og smerten over dette er tydeligt at se i deres ansigtsudtryk.
– Men netop derfor giver det mening at mødes for nogle, der tager deres tro og gudsopfattelse alvorligt.

Alle gik ind
for ytringsfrihed

En rapport fra arbejdsgruppen om ytringsfrihed konkluderede, at der ikke er behov for begrænsninger af retten til frit at kunne ytre sig, men snarere behov for opmærksom, empatisk og dialogisk forvaltning af ytringsfriheden. Debatten afspejlede, at der både fra kristen og muslimsk hold var fuld opbakning til ytringsfrihed.
Det var også en åben drøftelse om forståelsen af religionsfriheden i forhold til en række konkrete udfordringer som fx religionsskifte, vilkår for religiøse mindretal nationalt og internationalt, moskebyggeri og religion i det offentlige rum.
Konferencen var præget af gode samtaler, hvor der fra både muslimsk og kristen side blev talt meget åbent også om vanskelige og sensitive emner som tegn på, at der nu er opbygget et tillidsfuldt forhold, rapporterer en pressemeddelelse fra Folkekirken