At vandre med hinanden

Livet er en vandring ad en vej. Nogle gange går vejen gennem let terræn, andre gange er der bakker og sving. Men uanset hvordan vejen former sig, har vi alle brug for at blive set, opmuntret, støttet og udfordret undervejs. Det er det, medvandrere er til for, står der på bagsiden af bogen Medvandring.Medvandring er skrevet med 1. Kor 12 i tankerne, og bygger på Paulus’ idé om kirken som et legeme og menigheden som med-lemmer. Som med-lem er vi en del af Kristus’ fællesskab med menigheden, og derfor er vi kaldet til tjeneste for hinanden.
Medvandring er skrevet med Jesus som forbillede. Medvandring handler derfor ikke kun om åndelig omsorg, men om at blive med-vandrere i hinandens liv, som Jesus er medvandrer i vores. Medvandring handler om at være til stede for hinanden og tage del i hinandens liv. Det handler om at blive støttet, når vi trænger til støtte, opmuntret når vi trænger til opmuntring, og blive mødt med glædesråb, når vi har noget at glæde os over.
Bogen er både en teoretisk gennemgang af, hvad det vil sige at være medvandrer i Jesu forbillede, og en praktisk gennemgang af, hvordan det udføres i vores liv. Den praktiske side af bogen er især god, da den med et letforståeligt sprog forklarer, hvad det egentlig indebærer at være med-arbejder, med-tjener, og med-vandrer for Herren. Medvandring henvender sig især til ledere, men har gode råd til enhver, som ønsker at lære mere om at vandre med Jesus og med hinanden.

O.-M. Olafsrud,
T.H. Stang og T.M. Synnes:
Medvandring
167 sider • 199,95 kr
Credo