Tro gennem tiderne blandt studerende

Politikeren og præsten Flemming Kofod-Svendsen har med Tro til tiden – det kristne studenterarbejdes historie i Danmark skrevet en interessant bog om de kristne studenterbevægelsers historie fra begyndelsen og frem til i dag.Med særlig vægt på de danske studenterorganisa-tioner i de sidste 125 år har Kofod-Svendsen kortlagt den understrøm af kristent arbejde og udvikling, der er løbet side om side med uddannelseslivet. Med kapitler, der kronologisk beretter om det spirende ungdomsarbejde og frem til dannelsen af KFS, er bogen også en beskrivelse af den betydning, historien har haft for de moderne studenterbevægelser.
Tro til tiden er en bog for folk, der har lyst til at fordybe sig i et værk, der giver kirken plads i historien. Det er først og fremmest historiske betragtninger over det arbejde, der er blevet lagt i de kristne studenterbevægelser, men der ligger også en stor opmuntring og inspiration i at læse om mennesker, der med liv og sjæl er gået op i det kristne studenterarbejde.
Anne-Katrine Buch

Flemming Kofod-Svendsen:
Tro til tiden
– Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark
376 sider • 299,95 kr. • Credo