Opgør med religiøsitet

Bag den halvlange titel gemmer sig en lille og kompakt, men gedigen bog med fokus på evangeliets mest centrale emner.Stephan Prætorius, som givetvis er læseren ukendt, var præst i 1500-tallet i kølvandet på Reformationen. Han var en til dels omdiskuteret og – med urette – overset teolog, der i denne lille bog berører nogle af troens kerneområder med klarhed og forkynder evangeliet med stor frimodighed.
Han var i sin samtid i opposition til dele af den lutherske kirke på grund af sit kraftige fokus på evangeliet og nåden og på grund af misforståelser eller strid herom. Bogen bærer stærkt præg af de samme temaer. Med tanke på religiøs fokus på egen elendighed og syndighed skriver han, at ”…dog er du tusind gange mere retfærdig i Kristus end syndig i Adam”. Og med tanke på den, som ikke vil betragte sig som frelst/salig, men alene ser dette som en fremtidig tilstand efter døden, siger han meget kontant, at ”sådan taler verdens børn”.
Sproget er uforbeholdent og klart som i øvrigt hos mange af tidens skribenter. Og bogen er et klart og frimodigt opgør med den religiøsitet eller den falske pietisme, om man vil, der truer med at stjæle den kristnes tillidsfulde frimodighed. Bogen er langt bedre, end dens beskedne ydre lader ane.
Jesper Veiby

Stephan Prætorius:
De Troendes Åndelige Skatkammer
104 sider • 50 kr. • Luthersk Missionsforenings
Bibelskoles Elevforening / Logosmedia