De kristne hjælpe- organisationer er bedst

De er både hurtige og effektive, siger professor og konkluderer: Tro gi’r kraft til at handle!- Trosbaserede hjælpeorganisationer er blevet ledende i udviklingsarbejdet og kan ikke ignoreres. Og de synes at være de mest effektive sammenlignet med sekulære.

Troen øger kapaciteten til at handle, sagde dr. James.

Det sagde dr. Genevieve James, professor ved University of South Afrika, i et foredrag, hun netop har holdt på et seminar i Norge. Seminaret var arrangeret af ”Bistandsnemnda”, som har et stort antal missionsorganisationer som medlemmer.
– Trosbaserede tiltag har vist sig at have store fordele i kampen mod uretfærdighed, hjælp til voldtægtsofre og til dem, som er ofre for menneskehandel. I hjælpen til disse grupper har offentlige organer været tilbageholdende, sagde Genevieve James.
– Tro giver øget kapacitet til at handle og det giver håb for fremtiden. Trosbaserede organisationer er oftest økumeniske, de viser respekt for andre og arbejder sammen med sociale og offentlige instanser uden hensyn til raceforskelle.
Hun kom også ind på spådomme for et tital år siden om, at religionenes betydning ville mindskes. Det modsatte er situationen i dag.
– Så hører vi, at troende er fanatiske og hjernevaskede og er imod faglig dygtighed. Men trosbaseret hjælp er ikke imod faglig dygtighed, sagde dr. James, som opfordrede til at se kritisk på det, man arbejder med. Og hun understregede, at udviklingsprojekterne ikke skal arbejde med omvendelse – det er kirkernes opgave.
En vigtig del af hendes foredrag var viet til det, som sker, når trosdimensionen ikke er med.
– Så bliver det pengene og markedet, der råder. Penge og teknologi alene kan ikke give en god udvikling. En trosbaseret udvikling er bedst, konkluderede dr. Genevieve James.
Torbjørn Greipsland