Et lynkursus i Jesu liv

„Hvad Jesus gjorde“ kan give enhver læser en bedre forståelse af den vigtigste og mest indflydelsesrige skikkelse, der nogensinde har levet.Ingen kan nogensinde ken-de hele den ”virkelige” historie om nogen historisk skikkelse. Heller ikke om Jesus. Heller ikke hvis han havde skrevet sin biografi.Men den amerikanske præst Michael L. Lindvall giver i sin bog Hvad Jesus gjorde et ganske godt helhedsbillede af den Jesus, som vi møder i Ny Testamentes fire evangelier. Men han gør dog også varsomt brug af den historiske forskning i Jesus og hans tid, så vi får et billede af den tid, Jesus levede og virkede i – kulturelt, historisk og religiøst – og dermed en fornemmelse af, hvad det var for en verden, Jesus færdedes i. Det har betydning for bl.a. lignelser, undervisning og prædikener.

Aha-oplevelser

Forfatteren giver læseren et ganske godt samlet billede af Jesu liv, virke, død og opstandelse, og undervejs giver han selv flittigt bibellæseren aha-oplevelser her og der.
Det er specielt spændende, at han undervejs giver samlede billeder af Jesu tjeneste, mirakler, budskab og møder med mennesker og giver en fornemmelse af ligheder og forskelle mellem de fire evangelier.

Alvorlig skønhedsfejl

Mange, der ønsker at vide mere om Jesus, kan have stor glæde af at læse denne bog, som jeg varmt kan anbefale. Den virker troværdig.
Der er dog et enkelt sted, hvor jeg er klart uenig med forfatteren. Det er, når han på side 27 skriver: ”Jesus blev født som palæstinensisk jøde, levede sit liv som palæstinensisk jøde og døde som palæstinensisk jøde.” Det er direkte misvisende. Ordene palæstinenser og palæstinensisk dukkede først op med Yassir Arafat og giver nogle helt andre associationer, end hvis forfatteren blot havde slået fast, at Jesus blev født, levede og døde som jøde. Synd med denne ganske alvorlige skønhedsfejl i dette ”lynkursus i Jesu liv”.

Giver bedre forståelse

Bagest i bogen er den forsynet med et appendix med oversigt med skrifthenvisninger, dels over Jesu lignelser, dels over Jesu mirakler.
Uanset om man er kristen, ateist eller ligeglad med alt religiøst kan fremstillingen give enhver læser en bedre forståelse af den vigtigste og mest indflydelsesrige skikkelse, der nogensinde har levet.

Michael L. Lindvall:
Hvad Jesus gjorde
– En vandring med
historiens største
personlighed
173 sider • 149 kr.
Scandinavia