Populær præst fyldte 60

Esper Tidemanns sogn samler 27.000 til gudstjeneste årligt. Thidemann er præst i Christianskirken i Århus. Han fyldte 60 den 29. december 2008.Esper Thidemann har baggrund i Indre Mission, som han har opfordret til at trække sig ud af Folkekirken på grund af kirkens liberale holdning til homoseksuelle. Han er også modstander af kvindelige præster.
Ikke desto mindre har han et glimrende samarbejde med sognets kvindelige præst, Birgitte Graakjær Hjort. Han er ifølge Kristeligt Dagblad en villig sjælesørger for syge, døende og andre – og han dedikerer meget tid til kirkens børne- og ungdomsarbejde. Han tager sig også tid i det daglige til alkoholikere, stofmisbrugere og andre af samfundets udsatte.
Esper Thidemann har flere tillidshverv og har bl.a. været med i Menighedsfakultetets repræsentantskab i 30 år. Han har tidligere været formand for bl.a. Indre Missions Ungdom og Kristeligt Pressebureau.
sl