Kristne er gode at samarbejde med

Kirkelige organisationer samarbejder med det offentlige for over en milliard.Når kirkelige organisationer som Kirkens Korshær, Blå Kors og Folkekirkens Nødhjælp trækker i arbejdstøjet, sker det meget ofte med god hjælp fra skatteborgerne.
Det viser en ny undersøgelse af de kirkelige organisationers økonomi, som Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF) har foretaget.
De folkekirkelige organisationer råder hvert år over en bruttoindtægt på næsten 2 milliarder kroner, hvoraf over halvdelen finansieres af offentlige tilskud og driftsoverenskomster. Den anden halvdel kommer fra organisationernes bagland.
Den store offentlige finansiering bør dog ikke vække bekymring, mener FKOF’s formand, Kaj Bollmann (foto).
Han læser tilskuddet som en markering af, at de kirkelige organisationer er troværdige samabejdspartnere, som på en række områder har nogle fordele frem for f.eks. kommunale initiativer.
– Selv om meget godt kan siges om det, andre aktører gør, så tror jeg, at årsagen til, at det offentlige også bruger de folkekirkelige organisationer, er, at organisationerne har en stor og mangeårig erfaring med eksempelvis det sociale område og har et kristent menneskesyn, siger Kaj Bollmann.