Sygeplejerske bortvist for at tilbyde forbøn

Engelsk sygeplejerske har siden december 2008 været suspenderet for tilbud om forbøn.En sygeplejerske i England er suspenderet fra sit arbejde, efter hun tilbød at bede for en patient.

– Jeg bekymrer mig for patienterne som hele mennesker og ikke blot for deres helbred, siger sygeplejersken Caroline Petrie.

Den 45-årige sygeplejerske Caroline Petrie spurgte under et hjemmebesøg i Winscombe i det nordlige Sommerset en ældre kvindelig patient, om hun måtte bede en bøn for hende. Den syge kvinde afslog, og herefter skete der ifølge Caroline Petrie ikke mere.
Alligevel besluttede patienten at klage til sundhedsforvaltningen, som straks suspenderede Caroline Petrie uden løn, indtil sagen er undersøgt.

Pressede ikke patienten

Sygeplejersken, der er tilknyttet Baptistkirken, forklarer til BBC, at hun tilbød at bede for kvinden, mens hun forbandt hendes ben, men at hun på ingen måde pressede hende.
Som begrundelse for sin klage oplyste kvinden, at hun ikke selv var fornærmet over episoden, men var bekymret for, om andre kunne blive det.
Sundhedsforvaltningens undersøgelse, der har pågået siden 17. december, ventes afsluttet i denne uge.
Caroline Petrie vedgår imidlertid gerne, at hun tilbyder sine patienter forbøn. En praksis, der opstod i kølvandet på hendes egen mors død.
– Min tro blev stærkere, og jeg indså, at Gud gjorde fantastiske ting, fortæller sygeplejersken, hvis forbøn også hilses velkommen af mange af hendes patienter.

Omsorg for hele mennesket

– Jeg så mine patienter lide, og da jeg tror på bønnens magt, begyndte jeg at spørge, om jeg skulle bede for dem. Hvilket de er meget begejstrede for.
I begyndelsen gav hun små hjemmelavede bønnekort til de ældre patienter, hvilket hun efter en påtale fra sine foresatte ophørte med.
– Jeg stoppede med bønnekortene, men det var en vanskelig beslutning. Jeg bekymrer mig for patienterne som hele mennesker og ikke blot for deres helbred, lyder hendes forklaring på, at hun som sygeplejerske fortsat tilbød forbøn.

Opmærksomme på troens betydning

I en udtalelse anerkender sundhedsstyrelsen i det nordlige Sommersted da også betydningen af den åndelige dimension.
– Vi er meget opmærksomme på religiøse følelser og betydningen af den enkeltes individuelle åndelige tro – patienters såvel som personales. Men i sidste ende må vi altid tage vore patienters bekymringer mest alvorligt, hedder det i udtalelsen.
Caroline Petrie har søgt juridisk rådgivning fra Christian Legal Centre, en organisation, der beskæftiger sig med religiøs diskrimination.