Åndeligt bevidste børn er lykkeligere

Børn bliver ikke lykkelige af religiøs praksis, men af åndelighed, fastslår canadiske forskere.

– Det er især overraskende, at forholdet mellem lykke og åndelighed ifølge undersøgelse af børn er stærkere end det hidtil er konstateret hos voksne, bemærker de canadiske forskere.

Det er konklusionen på en undersøgelse foretaget af et forskerteam på British Columbia Universitet i Canada.
Der findes flere analyser om sammenhængen mellem spiritualitet, livsglæde og lykke for voksne. Men den canadiske undersøgelse er en af de få om børns forhold til religion.
– Vores studier viser, at der er en tæt forbindelse mellem lykke og åndelighed hos børn, men ikke mellem lykke og hyppigheden af religiøs praksis.
– Det viser, at der skal sondres mellem spiritualitet og religiøs praksis, siger universitetslektor Mark Holder, der har ledet undersøgelsen.
Kirkegang og andre formelle ritualer er således ikke i sig selv afgørende for et lykkeligt barndomsliv.
Undersøgelsens resultater er kommet bag på forskerteamet, der ved tidligere undersøgelser af voksne har konstateret, at sammenhængen mellem åndelighed, religiøsitet og personligt velbefindende stiger med alderen.
Mark Holder forklarer, at når forskerne indkredser børns åndelige bevidsthed, fokuseres der på den indre tro som grundlag for tryghed og styrke. Mens det for religiøst bevidste børn er institutionelle religiøse ritualer og praksis, der er i fokus.
– Børnene i undersøgelsen var mellem otte og tolv år, fordi de i den alder er gamle nok til at identificere og udtrykke følelser, herunder lykke i mangesidede sociale facetter, oplyser Mark Holder. I alt 320 børn og deres forældre deltog i undersøgelsen.