Christian skal lede 25.000 metodister

– Det er spændende, men det er også lidt skræmmende.

Christian Alsted

Det siger Christian Alsted, præst i Jeursalemskirken i København, efter udnævnelsen til biskop for 25.000 metodister i hele Norden og Baltikum forrige fredag.
– Jeg glæder mig, men synes også, det er en rigtig stor mundfuld. Jeg har den samme fornemmelse, som da jeg startede som præst.
Christian Alsted debuterede i Metodistkirken i Esbjerg og Varde i 1985. I 1989 blev han udnævnt til præst ved Jerusalemskirken i København.
Han har gennem tyve år ledt kirken gennem en omfattende forandringsproces frem mod at være et moderne trosfællesskab med åbenhed mod samfundet og fokus på gospelmusik.
Som biskop skal Christian Alsted have tilsyn med hele kirken i Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen og Danmark de næste otte år.
– Det bliver naturligvis i samarbejde med distriktsforstanderne for hvert land. De vil have den daglige kontakt med præst og menighed. Jeg skal være den visionære leder for kirken, forme og holde visionen frem.
Og hvad er din vision?
– Det er for tidligt at komme med en fuldt færdigudviklet vision, men jeg vil tage fat i to ting: Lederudvikling og menighedsplantning.
Ja, for medlemstallet går tilbage…
– I lande som Sverige og Norge går det lidt tilbage, men i Letland og Litauen går det til gengæld frem…

Bedre ledere og nye kirker

Christian Alsted modtog sin teologiske grunduddannelse ved Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Gøteborg, Sverige, og har en ”Doktor of Ministry”-grad fra Asbury Theological Seminary i Kentucky, USA. Han tager i øjeblikket en diplomuddannelse i lederskab.
Så lederudvikling ligger lige til højrebenet:
– Jeg vil for det første rekruttere, uddanne og fastholde præster. Det sker hos os som for andre kirkesamfund, at især yngre præster stopper efter nogle år.
– Og så vil jeg udvikle ledere generelt i menigheden, bl.a. ved en stor årlig nordisk lederkonference, hvor vi samler de bedste af vore internationale undervisere. Her vil menighedsplantning, menighedsudvikling og fornyelse være på dagsordenen.
Og så vil han danne netværk:
– Fordelen i Metodistkirken er, at vi hænger sammen. Vi er ikke isolerede, hverken som menigheder eller landskirker. Her vil jeg få de rigtige folk til at snakke sammen, fx folk der arbejder med gudstjenesteudvikling, lederudvikling og menighedsplantning.
Sidstnævnte er et hjertebarn for Christian Alsted:
– Jeg vil for det andet satse på dannelsen af nye trosfællesskaber. Jeg har været involveret i to menighedsplantninger ud fra Jerusalemskirken – en international kirke for 15 år siden og en ny kirke syd for København for seks år siden.
– Vi har erfaret, at med menighedsplantning bliver nye mennesker nået, der bliver skabt nye disciple, og nye tjenester opstår. Og vi påvirker samfundet i større grad. Hvis vi for alvor skal vende den nedadgående tendens, så er det den vej, vi skal gå.
– Og så vil jeg samle de bedste teologer herhjemme og sætte dem sammen med kulturkendere. De skal så komme med et oplæg til, hvordan vi kan være Metodistkirke i vor tid, så vi får en tydeligere profil.
Christian Alsted tiltræder biskopembedet den 1. maj. Biskoppen bliver også medlem af biskopsrådet for United Methodist Church, der i alt tæller omkring 80 millioner medlemmer.
Hans afløser i Jerusalemskirken bliver medpræst Ole Birch.
Svend Løbner