Healende heste kræfter

– Jeg er meget optaget af naturen og dyrenes terapeutiske potentiale, fortæller psykolog Elisabeth Riis Munch. Grunden til, at jeg anvender den form for terapi er, at jeg har set og selv oplevet, at det virkelig virker.Elisabeth er et naturmenneske. Hun og hendes hund har herlige stunder, når de går lange ture ude i Guds skaberværk.

– Ja, jeg elsker naturen, fortæller psykolog Elisabeth Riis Munch.
Allerede som teenager oplevede jeg kontakten til dyr (heste) og natur som et fantastisk frirum.

Er der noget bedre end at stå tidligt op en sommermorgen og gå ud i en kornmark.
Sanserne vågner og bliver badet i et sandt overflødighedshorn af dufte, lys og farver, og smilet sætter sig næsten fast bag ørerne ved glæden over alle de dyr, der dukker op fra krat og hegn.
– Ja, jeg elsker naturen, fortæller psykolog Elisabeth Riis Munch.
Allerede som teenager oplevede jeg kontakten til dyr (heste) og natur som et fantastisk frirum.
Det var ikke bare det at sidde på hesten og ride, det var også nærkontakten til det store dyr, som gjorde et stort indtryk på mig.
De følelser, man går rundt med som teenager, er svære at sætte ord på.
Betror man sig til nogen og ikke får den respons, man havde håbet på, føler man, at der ikke er en eneste sjæl her i verden, der fatter, hvad man tænker og føler.
Hesten blev den, jeg betroede mig til, det var som om den lyttede og forstod mine problemer.

Stærkt redskab

Elisabeth er uddannet psykolog fra Københavns Universitet.
Under sit studium skrev hun speciale med titlen ”Helhedsorienteret behandling af omsorgssvigtede piger”.
– Jeg havde en drøm om en dag at komme til at hjælpe unge piger, der på grund af omsorgssvigt ubevidst tillægger sig uheldige adfærdsmønstre.
Jeg ønskede at anvende andre terapiformer end den sædvanlige samtaleterapi – og i mit speciale, anbefalede jeg Eagala, hesteterapi.
Et meget stærkt redskab til at overkomme alkohol- og drug misbrug, spiseforstyrrelser, depressioner, kriminalitet og i det hele taget til at forbedre forholdet til andre.

Drøm gik i opfyldelse

I dag arbejder Elisabeth som psykolog i TUBA.
Her har hun fået sin drøm opfyldt. Sammen med en kollega har hun taget en uddannelse i hesteterapi, og hun har nu endelig fået mulighed for at anvende denne terapiform i behandlingen af unge mennesker.
-Vi har mange teenagere med få ord, og jeg og min kollega ville gerne finde et alternativ til den almindelige samtaleterapi – og vi har stor succes med Eagala, hesteterapien.
-Vi er lige blevet færdige med en gruppe unge, der på grund af deres opvækst med alkoholiserede forældre har haft dybe adfærdsvanskeligheder.
Ved at gå ind i terapien, hvor heste på en måde er dem, der behandler, er der sket en radikal forandring, og de unge har store muligheder for nu at skabe kontakt med andre mennesker og få et godt socialt liv, hvilket før var meget svært.

Kræftsyg kvinde fik trøst

Hvordan foregår terapien?
Den finder sted i en fold, en ridebane eller et ridehus.
Der er altid to terapeuter (en psykolog/terapeut og en hestekyndig), der arbejder sammen med en eller flere heste.
Psykolog/pædagog kan så koncentrere sig om klienten og hvordan denne reagerer, mens den hestekyndige kan koncentrere sig om forholdet hest og menneske imellem.
– Hestene reagerer på menneskers kropssprog, og de reagerer øjeblikkeligt på, hvad de ser og fornemmer.
Klienterne lærer hurtigt, at for at opnå noget med hesten og ændre på dens adfærd, må de ændre deres egen adfærd. Det virker så stærkt, for det er ikke nok at sige noget andet, man skal gøre noget andet.
Hesteterapi anvendes også ved sorg og sygdom.
Nogle fra Eagala Danmark har fx fortalt om en episode, hvor alle tre heste stillede sig rundt om en kræftsyg kvinde frem for andre klienter, som var på banen.
Hestene opfanger vores nonverbale signaler og reagerer på dem.
Denne kvinde oplevede denne hændelse som en dyb trøst.
Når et menneske sørger, er det ikke de mange ord, der virkelig er til hjælp, men et nærvær, og det kan dyr give.

Hundehvalp – en glædesvækker

Den venlige tilstedeværelse af en anden skabning, som ser ud til at forstå, er central her. Fantastisk.
– Jeg er meget optaget af naturens og dyrenes terapeutiske potentiale.
Mange mennesker har, når de står i en krise, intuitivt en fornemmelse af, at naturen kan hjælpe dem på en eller anden måde.
Fx er det en udbredt praksis at tage blomster med på hospitalsbesøg, og huse som ligger i naturskønne områder bliver hurtigt attraktive.
På samme måde er der mange mennesker, som – uden at tænke nærmere over årsagen til det – anskaffer sig et kæledyr.
Det virker altså lidt forkert, når folk betragter og behandler deres hund som et lille barn. Er det ikke lidt unormalt?
– Alt kan selvfølgelig overdrives, men man skal passe på med at dømme folk, som anskaffer sig et kæledyr efter at have oplevet enten et stort savn eller svigt i deres liv.
Et dyr kan være den vigtigste kilde til at fremme den healings-proces, som er så vigtig efter traumatiske hændelser.
– Jeg har selv mistet et barn ved en for tidlig fødsel, og den største hjælp var Gud selv, som kom mig nær og med sin kraft healede mig.
Derudover var det, der havde betydning for mig, en præst, som blev tilkaldt og som forstod min sorg.
Jeg anskaffede mig dernæst en hundehvalp.
Den var utrolig blød, skøn med sin bløde rød-brune pels.
Jeg husker det som en glædesvækker og en hjælp til at rette min kropslige og psykiske energi udad.
Læger, psykologer, sygehuse og andre behandlingscentre er ved at få øjnene op for potentielle positive effekter.
”Naturterapi” og dyreterapi (hesterapi).
Lige nu er behandlingerne især rettet mod stressramte og udbrændte mennesker, men i fremtiden er jeg sikker på, at det vil indgå i endnu flere ting.
Når jeg arbejder med det, er det, fordi jeg tror på det og kan se effekten af det, så det vil jeg selvfølgelig anbefale.
– Jeg ønsker at kunne realisere dette felt yderligere i fremtiden og kan fortælle dig, at jeg har fået en vision om at lave et sted, hvor kristne og søgende mennesker til Guds ære kan få hjælp åndeligt og psykisk.
Der vil jeg integrere dyre- og naturterapi. Når jeg ønsker at arbejde med den form for terapi, er det fordi jeg tror på det og både har set effekten på andre og oplevet den på mig selv.
Det er en terapiform med få ord, stærke oplevelser og store resultater.