Hvem er den højeste autoritet…?

Bent Houmaa Jørgensen er frimenighedspræst i Aalborg og tidligere missionær i Tanzania. Han har skrevet bogen ”Fri os fra det onde” om åndernes magt og afmagt.
Da jeg var ung, havde jeg svært ved at forholde mig til bibelteksterne om, at Jesus uddrev dæmoner af mennesker.

Bent Houmaa Jørgensen

Det forekom mig så fjernt og uvirkeligt. Men da jeg senere blev missionær i Tanzania, rykkede Bibelens beretninger om dæmoner pludselig tæt på.
Lad mig fortælle om en pige på ti år, der havde fået navnet Problem. Ligesom i søndagens tekst var der også her en mor, der var fortvivlet over sin datters tilstand. Problem var plaget af en dæmon, og det resulterede bl.a. i, at hun ikke kunne passe sin skole. Moren havde forsøgt at få hjælp hos medicinmanden. Han havde spændt noget medicin fast som amuletter om pigens mave. Men lige lidt hjalp det. De havde også været på klinikken ved det lokale hospital, men lægerne der kunne ikke konstatere nogen sygdom.
Problem flyttede nu hen til sin tante for en tid. Tanten og hendes mand er kristne og kommer i den menighed, hvor vi også kom. De bad om hjælp til pigen. Sammen med en evangelist og en lokal præst besøgte vi familien og havde en lang snak med dem. Vi aftalte en dag, hvor vi skulle mødes i kirken for at bede for Problem og byde dæmonen at forsvinde ud af hendes liv.
Først blev Problems amuletter og andet medicin lagt i en bunke på jorden lige uden for kirken. Selv blev hun placeret på en måtte på kirkegulvet. Vi bad til Jesus, læste nogle bibelord og sang kristne sange. Så blev der sat ild til bunken udenfor, og i det samme begyndte pigen at ryste over hele kroppen og vride sig. Straks gik evangelisten hen til hende og bød i Jesu navn den onde ånd om at fare ud. Der gik kun ganske kort tid, så var dæmonen ude, og pigen var rask.
Forældrene var naturligvis forundrede og glade. Næste søndag blev Problem døbt og fik nu navnet Barmhjertighed. Herefter kunne hun passe sin skolegang.
Ånder hører vi også om i Danmark. Fx når unge leger ’ånden i glasset’. De sidder i dæmpet belysning omkring et bord med et glas, der er vendt på hovedet. I en cirkel omkring glasset ligger alle alfabetets bogstaver, ordene JA og NEJ samt tallene 0 til 9.
Deltagerne lægger nu alle en hånd på glasset og begynder at kalde på ånden. Efter en tid kommer ånden og fylder glasset. De unge begynder nu at stille spørgsmål til ånden i glasset. Fx ”Får jeg en kæreste?” Ånden svarer ved at bevæge sig hen til enten JA eller NEJ. Og ja, glasset bevæger sig vitterligt af sig selv hen over bordet og svarer på spørgsmålene! Ganske uhyggeligt.

Ånden i glasset er en spændende, men også særdeles farlig leg. Flere unge har fået problemer med angstanfald og søvnproblemer på grund af denne leg. De leger nemlig med nogle kræfter, der er stærkere end os mennesker. Og disse ånder vil os dybest set ikke noget godt. De kan virke venlige og uskyldige, men de gør det kun, for at vi skal få tillid til dem. På den måde kan de få magt over os, og så er de pludselig ikke så søde længere.
I søndagens tekst hører vi om, at moren til den dæmonplagede pige i sin fortvivlelse kommer til Jesus. Det viser sig, at Jesus besidder en langt større åndskraft end de onde ånder. Han sagde blot et ord, og dæmonen for ud af pigen.
Jeg vil derfor i dag stærkt advare imod at søge ånderne og den åndelige verden, sådan som det tilbydes i mange sammenhænge i dagens Danmark. Det er langt bedre og mere trygt at kalde på Jesus end på ånderne, for han elsker os af hjertet og vil os det godt. Og han er tilmed den højeste autoritet i den åndelige verden. Han ønsker at fylde os med Den Hellige Ånd, der bringer en glæde og en fred med sig, som er helt vidunderlig. Konkret kan vi betro os selv i Jesu stærke hænder ved f.eks. at bede Fadervor.