Kristne hjælper fattige trods krig på Sri Lanka

Hjælpeorganisationer flygter fra det borgerkrigshærgede land. Men et dansk-srilankansk ægtepar bliver.Engang var Karin Lautrup misbruger og fik hjælp af det kristne behandlingshjem Quo Vadis. Bagefter rejste hun ud i verden og hjælper nu mange andre.Hun er nu bestyrelsesmedlem og arbejder frivilligt for LEADS (Lanka Evangelical Alliance Development Service) som hjælper med kristen udviklingshjælp på Sri Lanka.
For nylig fik hun besøg af det tidligere lederpar i Quo Vadis, Christa og Johannes Søndergaard fra Kolding.
– Vi blev så betaget af det arbejde, som LEADS udfører. Her arbejder meget dygtige og veluddannede mennesker, som læger, psykologer, professorer osv., blandt de fattigste, fortæller ægteparret.
– LEADS er paraplyorganisation for flere underafdelinger, hvor ESCAPE virker blandt seksuelt misbrugte børn, fortæller de.
– Slumarbejdet er en anden meget vigtig underafdeling, med 10 behandlingshjem.
Men LEADS har på grund af manglende sponsorkroner måttet standse deres økonomiske hjælp til disse behandlingshjem, som vi besøgte. De gør et fantastisk arbejde, selv om behandlingshjemmene er overbelagte med misbrugere.
– Vi har kendt Karin siden 1974, da hun selv var beboer i Quo Vadis. Karin er i dag teolog og virker som personlig rådgiver. Hun har også diplom i psykologi og en bachelorgrad i kristen rådgivning.
Sammen med sin srilankanske mand, Vinoth Ramachandra, har hun valgt at blive i Sri Lanka for at hjælpe.
Vinoth Ramachandra er atomingeniør. Men han er desuden teolog og forfatter. Han har været med til at starte den internationale kristne studenterbevægelse IFES, der er paraplyorganisation for bevægelser som KFS i Danmark.
Det dansk-srilankanske par tilhører den anglikanske kirke i hovedstaden Colombo på Sri Lanka. Begge underviser på universiteter, seminarier og læreanstalter verden over.

Borgerkrig i 25 år

Sri Lanka har haft borgerkrig de sidste 25 år mellem det sengalesiske flertal og de tamilske mindretal. Regeringen vil udrydde oprørsbevægelsen De Tamilske Tigre. Det foregår meget hårdhændet og går ud over mange uskyldige civile.
Men til trods for borgerkrigen arbejder de kristne fra begge befolkningsgrupper sammen inden for LEADS.
– På trods af de elendige forhold er det dejligt at opleve, at så velkvalificerede, socialt uddannede indfødte topfolk forbliver i Sri Lanka i LEADS-arbejdet for at investere sig i befolkningens situation, hvor de lægger alt andet til side for at gøre dét, de af Gud er kaldet til. De er virkelig samfundsrelevante kristne og så seje, så de bliver for at hjælpe, fortæller Johannes.

Hjælpere flygter

Desværre har urolighederne på Sri Lanka betydet, at nogle udviklingsorganisationer har trukket sig ud af landet for at hjælpe i mere rolige lande.
Derfor står LEADS nu med et akut behov for økonomisk støtte, og Johs. Søndergaard er selv gået i gang med at spørge forskellige fonde om hjælp.

Værre end tsunamien

Alle hørte om tsunamien, som også ramte Sri Lanka. Ca. 40.000 omkom, og flere blev ramt af ødelæggelserne.
LEADS satte alle sine sponsorpenge ind på at yde hjælp til de overlevende.
Men umiddelbart efter tsunamien flyttede sponsorerne overraskende deres støtte til Afrika, så LEADS stod tomhændet og alene tilbage.
– Faktisk er der flere ofre for borgerkrigen end der var som følge af tsunamien. Borgerkrigen er en større katastrofe end tsunamien, fastslår lederen af LEADS og ESCAPE, Roshan Mendis.
Roshan Mendis er i Danmark sammen med tre andre ledende medarbejdere fra Sri Lanka. De er inviteret herop af den kristne hjælpeorganisation ASSIST. Lederen Lars Frederiksen er aktiv i Den Evangeliske frikirke i Randers, som i mange år har støttet Karin og Vinoth Ramachandra.
Karin Ramachandra kommer i øvrigt på besøg hjemme i Danmark i marts måned.

Farligt

– Det er bestemt ikke ufarligt at leve på Sri Lanka, fortæller Johannes, der er pensioneret politimand:
– Børn fra fattige familier kidnappes fra begge lejre og oplæres som børnesoldater. Gennem de sidste 20 år er kritikere pludselig forsvundet. Andre er fundet dræbt. Cirka 70.000 mennesker er af forskellige årsager dræbt i denne periode.